นาซา ประกาศรับอาสาสมัคร ใช้ชีวิตอยู่ในดาวอังคารจำลอง

เป็นข่าวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันเยอะเลยทีเดียว หากใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Martian ที่แสดงนำโดย แม็ตต์ เดมอน ที่จะบอกเล่ าเรื่องราวของนักบินอวกาศที่ติดอยู่บนดาวอังคารแบบตัวคนเดียว และต้องเอาชีวิตรอดด้วยทักษะเท่าที่เขาจะมี

รวมไปถึงความฝันของมนุษย์ตลอดระยะเวล าที่ผ่านมาในความพย าย ามที่จะขึ้นยังไปดาวอื่น และศึกษาว่ามนุษย์จะสามารถใช้ชีวิตบนดาวดวงอื่นได้หรือไม่ แน่นอนว่าความฝันเหล่ านั้นกำลังจะกล ายเป็นจริงแล้ว

เมื่อองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ นาซา ได้เปิดโอกาสให้คนได้สัมผัสประสบการนั้น โดยเปิดรับอาสาสมัคร 4 คน เพื่อไปใช้ชีวิตอยู่ใน ดาวอังคารจำลอง อย่ าง Mars Dune Alpla

ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 157 ตร.ม. ที่สร้างขึ้นโดยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ภายในอาคารจอห์นสันสเปซเซ็นเตอร์ เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา นานถึง 1 ปี

โดยภายในดาวอังคารจำลองแห่งนี้จะประกอบไปด้วยห้องส่วนตัว และพื้นที่ส่วนกล าง อาทิ ห้องน้ำ 2 ห้อง , ห้องครัว พื้นที่ทางการแ พทย์ พื้นที่ในการออกกำลังกาย พื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่สำหรับการทำงาน รวมไปถึงสถานที่สำหรับการทดลองปลูกพืช

และถึงแม้ว่าโครงการดังกล่ าวจะไม่ใช่ดาวอังคารจริงๆ แต่สภาพพื้นผิวทั้งหมดจะมีความใกล้เคียงที่เป็นจริงมาก และอาสาสมัครจะได้จำลองการใช้ชีวิตบนดาวอังคาร พร้อมทั้งจะได้เผชิญภารกิจที่ท้าทายต่าง ๆ ที่อาจพบเจอบนได้บนดาวอังคาร

รวมไปถึงข้อจำกัดด้านทรัพย ากร ความล้มเหลวของอุปกรณ์ ความล่ าช้าในการสื่อสาร และความเครียดจากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ซึ่งงานของอาสาสมัครเหล่ านี้จะรวมไปถึงการเดินอวกาศจำลอง การวิจัยทางวิทย าศาสตร์ การใช้ความเป็นจริงเสมือนและการควบคุมด้วยหุ่นยนต์ และการแลกเปลี่ยนการสื่อสาร โดยข้อมูลที่ได้จากโครงการ จะช่วยเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไ และช่วยพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญห าที่อาจเกิดขึ้นในภารกิจย านอวกาศของมนุษย์ในอนาคต

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของอาสาสมัครนั่นก็คือเป็น พลเมืองสหรัฐฯ หรือผู้ที่อยู่อาศัยถาวร ที่มีสุขภาพดี ไม่สูบบุ ห รี่ ไม่มีปัญห าเรื่องอาหาร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีอายุอยู่ระหว่าง 30-55 ปี และจะต้องปริญญาโทในสาขาวิทย าศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแพทยศาสตร์

และมีชั่วโมงบินมากกว่า 1,000 ชั่วโมง

โดยโครงการดังกล่ าวจะเริ่มต้นในฤดูใบไม้ร่วงปีหน้า