ธนินท์ เจียรวนนท์ เปิดโครงการครัวปันอิ่ม แจกอาหาร ฟ้าทะลายโจร ช่วยคนไทย

นับเป็นหนึ่งบุคคลที่มีธุรกิจเป็นตัวเองมากมาย สำหรับเจ้าสัว ธนินท์ เจียรวนนท์ ลุยเต็มที่ เพื่อช่วยคนไทย เปิดตัว 2 โครงการ ครัวปันอิ่ม แจกอาหาร 2 ล้านกล่อง ฟรี 2 เดือน ใน 40 จุดทั่วกรุงเทพฯ และ โครงการปลูกฟ้าทะล ายโจ ร 100 ไร่ ผลิต 30 ล้านแคปซูล รอรับได้เลยในอีก 100 วัน

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ย ากลำบ ากที่เกิดขึ้น ทำให้คนไทยได้รับผลกระทบอย่ างหนัก ทั้งเรื่องสุขภาพ และเรื่องปากท้อง โดยที่ยังไม่รู้ว่าอีกนานเพียงใดสถานการณ์ถึงดีขึ้น

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) มีความตั้งใจในการร่วมแรงคนละไม้คนละมือเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยจะจัดทำ 2 โครงการ คือ โครงการ ‘ครัวปันอิ่ม’ แจกอาหาร 2 ล้านกล่อง และโครงการ ‘ปลูกฟ้าทะล ายโจ ร’ 100 ไร่ ผลิต 30 ล้านแคปซูลพร้อมแจกฟรีในอีก 100 วัน

โครงการครัวปันอิ่ม จะร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมแจกอาหาร 2 ล้านกล่อง ใน 40 จุด ทั่วกรุงเทพฯ ตลอดช่วงเวล า 2 เดือนนับจากนี้ โดยแบ่งออกเป็น การซื้ออาหารจากร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกล าง จำนวน 1 ล้านกล่อง มาแจกจ่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อย และอาหารของเครือซีพีสมทบอีก 1 ล้านกล่อง รวมเป็น 2 ล้านกล่องเน้น 40 จุดที่ใกล้ชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง และลดโอกาสการแพร่เชื้อ

โครงการปลูกฟ้าทะล ายโจ ร จะริเริ่มโครงการปลูกฟ้าทะล ายโจ รที่ จ.สระบุรี พื้นที่ 100 ไร่ และใช้เวล า 100 วัน

นับจากวันนี้จะพร้อมแจกจ่ายฟ้าทะล ายโจ ร จำนวน 30 ล้านแคปซูล ฟรีให้กับพี่น้องประชาชนและชุมชน