ต่าย นัฐฐพนท์ รอ พิ้งกี้ สาวิกา

ตามที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากซึ่งมีรายงานว่า ดาราสาว พิ้งกี้ สาวิกา และ คุณแม่ นรินยา ไชยเดช


ต่าย นัฐฐพนท์ รอ พิ้งกี้ สาวิกา


ต่าย นัฐฐพนท์ รอ พิ้งกี้ สาวิกา


ต่าย นัฐฐพนท์ รอ พิ้งกี้ สาวิกา


ต่าย นัฐฐพนท์ รอ พิ้งกี้ สาวิกา


ต่าย นัฐฐพนท์ รอ พิ้งกี้ สาวิกา

เริ่มปรับตัวได้แล้ว ซึ่งเมนูแรกที่ทั้งคู่กินหลังอยู่ในทั ณฑส ถาน


ต่าย นัฐฐพนท์ รอ พิ้งกี้ สาวิกา


ต่าย นัฐฐพนท์ รอ พิ้งกี้ สาวิกา

คือ ข้าวสวยและเกาเหลาลูกชิ้น ส่วนสภาพจิตใจยังมีอาการเครีย ดเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของคนที่เข้ามาใหม่ ด้านทัณ ฑสถา นหญิงกลาง เตรียมพี่เลี้ยงคอยดูแลจิตใจ โดยทั้งคู่จะต้องอยู่ในที่เก็บตัวอีก5 วัน

ก่อนเข้าสู่แดนแรกรับและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับรายอื่นๆได้ ล่ าสุดทางด้าน ต่าย นัฐฐพนท์ ลียะวณิช ผู้จัดละครเรื่อง เรือนชฏานาง เป็นละครที่พิ้งกี้รับไว้ก่อนถูกจับ ก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่า อยากจะโทรไปให้กำลังใจน้องแต่ยังติดต่อไม่ได้


ต่าย นัฐฐพนท์ รอ พิ้งกี้ สาวิกา


ต่าย นัฐฐพนท์ รอ พิ้งกี้ สาวิกา


ต่าย นัฐฐพนท์ รอ พิ้งกี้ สาวิกา

ส่วนตัวเชื่อในตัวน้องพิ้งกี้ เท่าที่รู้จักน้องเป็นคนดี แต่ในส่วนที่ผิ ดพลาดก็ต้องว่ากันไป สำหรับเรื่องละครตอนนี้หยุดถ่ายไปก่อน โดยจะหยุด 1 อาทิตย์เพื่อรอน้องพิ้งกี้ และดูว่าทิ ศทางจะเป็นไปยังไง