ตู่ นันทิดา เข้าช่วยเหลือคนในพื้นที่แล้ว

ประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิด จากเหตุการณ์ที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ ำ ท่ ว ม เฉียบพลันที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู สูงกว่า 1 เมตร รถยนต์และรถจักรย า นยนต์หล ายร้อยคันจมอยู่ใต้น้ำ เนื่องจากน้ำท่วมอย่างรวดเร็ว ซึ่งในขณะนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากออกมาตามหา นายกตู่ นันทิดา ว่าไปอยู่ไหนหลังเกิดเหตุน้ำ ท่ ว ม

นายกตู่ นันทิดา

ประชาชนถามหา

ประชาชนถามหา

ล่ าสุดทางด้าน นายกตู่ นันทิดา ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

เจ้าตัวนำรถสุขาเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วมฉับพลัน พร้อมกับนำรถสูบน้ำระยะไกล จำนวน 4 คัน

เสริมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอีกแรงเพื่อเร่งเอาน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว

อีกทั้งยังได้มีการนำอาหารและน้ำดื่ม

เข้าไปช่วยเหลือเยียวย าเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภั ย