ตัน ภาสกรนที ตั้งศูนย์อำนวยพื้นการช้อปปิ้ง เปิดให้คนมาออกบูธฟรีๆ

เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แม้ว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันสำหรับ “ตัน ภาสกรนที” ที่ตอนนี้ได้หันมาเต็มที่กับการช่วยสร้างโรงพย าบาลสนาม ให้ประชาชนได้มีที่รักษาตัวกัน แต่ก็ยังไม่ลืมคนทั่วไปคนอื่นๆ ที่กำลังลำบ าก โดยเฉพาะชาวบ้านที่ตอนนี้ต่างก็ต้องปิดร้านกันไปมาก ไม่มีช่องทางทำมาหากิน

ซึ่งคุณตันได้ออกมาบอกว่ารอบในครั้งนี้นั้นลำบ ากกว่าครั้งไหนๆ

ตลอดว่าที่ทำกิจการต่างๆ มากกว่าสี่สิบปีครั้งนี้ส่งผลกระทบมากที่สุด ทั้งโรงแรมและกิจการหล ายๆอย่างของเขาต้องหยุดชะงักไปครั้งนี้ส่งผลกระทบมากที่สุด ทั้งโรงแรมและทำให้ได้บทเรียนครั้งใหญ่

แต่ก็ไม่มัวเสียเวล าท้อ ได้ลุกขึ้นมาเพื่อสานต่อโครงการศูนย์อำนวยพื้นที่ในการช้อปปิ้ง โดยจัดขึ้นในสามจังหวัด ที่เชียงใหม่ ชลบุรี และกรุงเทพฯ

เปิดให้คนที่ไม่มีช่องทางทำกินได้นำของหรือทำอาหารมาออกบูธกันแบบฟรีๆ ได้เลย ไม่เก็บอะไรเลย

โดยช่วยคนหล ายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เปิดเป็นโซนต่างๆทั้งโซนของมือสองให้คนนำของเ ก่ าออกมาปล่อย

โซนโรงแรม ให้กลุ่มโรงแรมได้มาทำแพ็คเกจ ต่างๆเพื่อช่วยให้กิจการได้ไปต่อ

โซนสำหรับคนที่กำลังผ่ อนบ้านหรือรถไม่ไหว โซนสำหรับกลุ่มสายการบินให้มาออกบูธทำขนมหาทุนเสริม

โซนสำหรับกลุ่ม นักร้องศิลปินต่างๆ ได้มาปล่อยเสื้อผ้า และโซนออกร้านอาหาร รวมทั้งหมดกว่าสามพันบูธ ถือได้ว่าได้ช่วยให้โอกาสคนมากมายได้ออกมาทำหากินจริงๆ