ตลาดนัดรถไฟรัชดา สยบข่าวลือชัด ไม่ปิดถาวรแน่นอน รอสถานการณ์กลับมาปกติ

เป็นข่าวที่โลกออนไลน์พูดถึงกันอย่างล้นหลาม จากความคืบหน้ากรณีกระแสข่าวอ ว ส า นตล าดนัดรถไฟ รัชดา ส่อปิ ดกิจการถาวร หลังผู้ประกอบการในตล าด เผย ถูกเจ้าของเรียกคืนพื้นที่ ต้องทุ บ รื้ อ คืนสภาพภายใน 14 วัน

ล่ าสุด บรรย ากาศตล าดนัดรถไฟ รัชดา พบว่า ร้านค้าบางส่วนถูกรื้อถอนไปบ้างแล้ว และมีรถกระบะเตรียมเข้ามาขนของ แต่เจ้าหน้าที่ของตล าดฯ ไม่อนุญาตให้ทีมข่าวถ่ายภาพ ให้ข้อมูลเพียงว่า ก่อนหน้านี้ตล าดนัดรถไฟ รัชดา ปิ ดมานาน 3 เดือนแล้ว มีเพียงผู้เช่ าบางรายที่เป็นร้านอาหาร ยังคงเข้ามาในร้านเพื่อทำอาหารข ายเดลิเวอรี่เท่านั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ แ พ ร่ ร ะ บ า ด CV-19 ยังไม่ดีขึ้น ทางตล าดจึงได้ประกาศแจ้งให้ผู้เช่ าทราบว่า จะปิ ดตล าดชั่วคราวระยะย าว โดยยังไม่มีกำหนดเปิ ด จากเดิมที่ในแฟนเพจเฟซบุ๊ก ตล าดนัดรถไฟ รัชดา Train Night Market Ratchada ประกาศแจ้งปิ ดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2564 พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่การปิ ดถาวร หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็จะกลับมาเปิดตล าดฯใหม่อีกครั้ง

ขณะเดียวกัน ในช่วงที่มีฝนตก พายุเข้า ทำให้ทรัพย์สินบางส่วนของผู้เช่า เช่น เต็นท์ พั งเสี ยหาย ทางตล าดฯได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะ ทำความสะอาด ปรับสภาพพื้นที่ แต่ไม่แน่ใจว่าสิ่งของบางอย่างผู้เช่ ายังใช้อยู่หรือไม่ จึงได้ประกาศแจ้งให้ผู้เช่ าเข้ามารื้อถอนสิ่งของออกจากพื้นที่ภายใน 14 วัน เพื่อลดความเสี ยหายของทรัพย์สินของผู้เช่ าในระหว่างที่ตล าดปิ ดยังไม่มีกำหนดเปิ ด

ด้านนางสาว ปิยฉัตร ปิยวัชรวิจิตร เจ้าของร้านกุ้งถัง สาขาตล าดรถไฟรัชดา เจ้าแรกในเมืองไทย บอกว่า วิ ก ฤ ต CV-19 ที่ผ่านมา ได้ทยอยปิ ดสาขาที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว 3 สาขา จากทั้งหมด 8 สาขา (รวมตล าดนัดรัชดาด้วย)

โดยเมื่อ 4 วันที่แล้ว (30 ก.ค.) ได้รับแจ้งจากทางตล าดฯ ให้มารื้อถอนโครงสร้างร้าน

ทั้งที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวล าสัญญาเช่ า ซึ่งจะครบกำหนดราวเดือนกันย ายนนี้ พร้อมยอมรับว่า ประกาศแจ้งของทางตล าดฯ ทำให้ผู้เช่าเสมือนถูกฟ้าผ่า เพราะเพิ่งทุ่มเงินลงทุนก้อนสุดท้ายหลักล้ านบ าท เมื่อ 6-7 เดือนที่แล้ว เพื่อต่อเติมร้าน ปรับตัวข ายอาหารผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ แต่สุดท้ายถูกให้รื้อถอนออกทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ผู้เ ช่าเข้าใจทางตล าดฯ ดี ว่าได้รับผลกระทบจาก วิ ก ฤ ต CV-19 เช่นกัน เนื่องจากเป็นตล าดกล างคืน ทำให้ไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ตามปกติ

จึงอย ากวอนรัฐบาลให้ช่วงเร่งนำเข้า วั ค ซี นเพื่อหยุดยั้งการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด เ ชื้ อ CV-19 ให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว

นางสาวปิยฉัตร ยังเผยอีกว่า เบื้องต้นทางตล าดฯ ยังไม่มีมาตรการเยียวย าผู้เ ช่าที่ถูกเลิ กสัญญาเ ช่าก่อนกำหนด แต่คาดว่า กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากมีเงินประกันบางส่วนที่ผู้เ ช่าได้ชำระไว้ก่อนหน้า