ตร. นำกำลังจับกุม แหล่งผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจรที่ไม่ได้รับการอนุญาต สารภาพทำมานาน 1 เดือน

สร้างความตกใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 3 ส.ค. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหล าบ ผกก.4 บก.ปคบ. สนธิกำลัง นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและย า ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ ย า ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติจับกุมผู้ ต้อ งหาลั กล อบผลิตแคปซูลย าฟ้าทะล ายโจรโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยจับกุมนายธนโชติ (สงวนนามสกุล) พร้อมของกล างผลิตภัณฑ์แคปซูลฟ้าทะล ายโจร จำนวน 450 ขวด , ผลิตภัณฑ์แคปซูลกระชายขาว จำนวน 50 ขวด, ผลิตภัณฑ์แคปซูลบรรจุผง จำนวน 29 กก., แคปซูลบรรจุผง จำนวน 60,000 แคปซูล, แคปซูลบรรจุในซอง ยังไม่ติดฉล าก จำนวน 300 ซอง, แคปซูลบรรจุในขวด ยังไม่ติดฉล าก จำนวน 460 ขวด, ขวดเปล่ าพร้อมฝา จำนวน 6,000 ขวด และ สติกเกอร์ฉล ากผลิตภัณฑ์ มูลค่าของกล างกว่า 400,000 บ าท

สืบเนื่องจากบก.ปคบ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ย า สืบสวนหลังพบว่านายธนโชติมีพฤติกรรมลั กลอ บผลิตและจำหน่าย ย า ฟ้าทะล ายโจรโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่ าว กระทั่งผู้ ต้อ งหาได้นำผลิตภัณฑ์ฟ้าทะล ายโจร จำนวน 100 ขวด มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากนั้นจึงได้ขย ายผล ตรวจค้นบ้านพัก หมู่ 4 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตย าฟ้าทะล ายโจร ตรวจพบผลิตภัณฑ์แคปซูลฟ้าทะล ายโจร, แคปซูลบรรจุในซอง ยังไม่ติดฉล าก และ ขวดเปล่ าพร้อมฝา จำนวนมาก

จากการสอบสวน ให้การรับว่าเป็นเจ้าของบ้านลั กล อบผลิตย าฟ้าทะล ายโจรดังกล่ าวจริง โดยทำมานานประมาณ 1 เดือน และเนื่องจากช่วงนี้ ย า ฟ้าทะล ายโจรขายดี ทำให้วัตถุดิบหาย าก ประกอบกับตนมีความรู้ด้านสมุนไพร รู้ว่าบอระเพ็ดมีรสขมคล้ ายฟ้าทะล ายโจร จึงได้นำผงบอระเพ็ดมาบรรจุลงแคปซูลแทนผงฟ้าทะล ายโจร เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน

พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชน อย่าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ย าหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามคำโฆษณา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และควรเลือกซื้อจากร้านขาย ย า หรือร้านค้าที่เชื่อถือได้ ขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่กำลังกระทำความผิ ด ลั กล อบผลิต ย า

หรือผลิต ภั ณ ฑ์ เสริมอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้หยุด การกระทำดังกล่าวทันที หากตรวจพบจะดำเนินค ดีถึงที่สุด หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิ ดสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ปคบ.1135 หรือเพจ ปคบ.เตือนภัยผู้ บ ริ โ ภ ค

สอดรับกับภญ.สุภัทรา ที่กล่าวว่า ในขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร มาตุนเก็บไว้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดตลาดอย่างรวดเร็ว จึงเป็นช่องทางให้ มิ จ ฉ า ชีพฉวยโอกาสนำผลิตภัณฑ์ปลอ ม หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานมาจำหน่าย อย. ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ ฟ้าทะลายโจร โดยผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร จัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฉลากต้องมีเลขทะเบียนตำรับสมุนไพร ขึ้นต้นด้วย อักษร G แนะนำว่าก่อนซื้อ

ผลิตภัณฑ์ ขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อจะได้ไม่เสี่ยงกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ มาตรฐาน หรือผลิตภัณฑ์ปลอ ม โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ www. fda.moph .go.th หรือ Oryor Smart Application และหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิ ดก ฎหมาย สามารถ แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556

เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิ ดตามพระราชบัญญัติสมุนไพร พ.ศ.2562 ฐาน ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอ ม มีอัตราโท ษ จำ คุ ก ไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บ าท, ฐาน ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอัตราโท ษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บ าท หรือทั้งจำทั้งปรับ, ฐาน ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอ ม มีอัตราโท ษ จ ำ คุ ก ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บ าท นำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามก ฎหมายต่อไป