ชาวสวนลำไย ขนมาเททิ้งริมทาง ประชดหน่วยงาน หลังเหลือโลละ 4 บ.

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่ทุกคนรู้สึกเห็นใจสุดๆ ชาวเน็ตต่างแชร์กันอย่างล้นหล ามกับคลิปความทุ ก ข์ ร ะ ท ม ของชาวสวนลำไย ซึ่งตอนนี้เจอเข้ากับปัญห าราคาตกต่ำหนัก สวนทางกับผลผลิตที่ออกตลอด จนต้องตั ด ใ จเททิ้ ง เนื่องจากข ายไปก็ไม่ได้ราคาตามต้องการและยิ่งปล่อยไว้ก็จะเ น่าเอาได้

โดย ราคาลำไย ตอนนี้มีการซื้ อข ายอยู่ที่กิโลละ 4 บ าท หล ายคนไม่มีหนทางระบายลำไยจนเ น่ า

จึงต้องออกมาปร ะชดปร ะชันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาช่วยเหลือ ด้วยการเททิ้ งริมทาง โดยเฟซบุ๊กเพจ แจกอมยิ้ม ได้เผยคลิปวิดีโอ พร้อมระบุว่า… “ลำไยยุคลุง เหลือกิโล 4 บ าท”

ด้านชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นคลิปของชาวสวนลำไยรายนี้

ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียดายผลผลิต น่าจะนำไปแจกโรงพย าบาล หรือ ผู้คนที่เขาอย ากกินก่อนที่จะเน่ า

ยังจะได้บุญกุศล มากกว่า เอามาทิ้ งเปล่ าๆแบบนี้