ชาวต่างชาติ กลุ่มเปราะบาง เข้าฉีดไฟเซอร์แล้ววันนี้

เป็นข่าวดีของชาวต่างชาติ จากกรณีที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ของชาวต่างชาติที่พำนักในไทย ทุกกลุ่มอายุในทุกจังหวัด Thailandintervac.com สำหรับชาวต่างชาติที่อายุเกิน 60 ปี หรือมีโ ร คเรื้ อ รั ง และ Thailandintervac.com/expatriates สำหรับชาวต่างชาติทั่วไป เช่นนักธุรกิจนักลงทุนและผู้ถือ Elite Visa

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ร่วมกับโรงพย าบาลกรุงเทพฯ พัทย า จัดจุดฉีดวัคซีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทย าและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน cv-19 บรรยากาศบริเวณชั้น 6 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทย า บีช พบว่ามีชาวต่างชาติเดินทางมารับการฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ตามที่นัดหมาย จำนวนกว่า 800 คน

ต่างชาติรอฉีดไฟเซอร์

โดยชาวต่างชาติที่มารับการการฉีดวัคซีนต้องลงทะเบียนและได้รับข้อความยืนยันไปยังเบอร์โทรศัพท์ ก่อนที่จะนำเอกสารมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งฉีดวัคซีน cv-19 ให้กับชาวต่างชาติจะเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ บริเวณชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทย า บีช

ที่มา 77kaoded