คุณพ่อน้ำตาคลอ ลูกสาว 4 ขวบ ติด CV-19 มอง จนท. รับส่งตัวไปรักษา รพ. สนาม

เป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจจำนวนมาก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมื องศรีสะเกษ อำเภอเมื อง จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่กู้ภัย จากมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน โดย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในนามประธานมูลนิธิฯ ได้รับการประสานขอให้จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปรับผู้ป่ วยที่ติดเ ชื้อโ รคโ ค วิด-19 จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ที่มีวุฒิภาวะ มีจิ ตวิทย าในการพูดคุย รักเด็ก เพราะผู้ป่ วยที่จะเดินทางไปรับเป็นเด็กหญิง อายุเพียง 4 ขวบ

เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง ก็ได้เข้าพบปะกับผู้ปกครอง ซึ่งก็คือคุณพ่อ โดยนับตั้งแต่ทราบว่าลูกตนเองติดเ ชื้อก็เ ศร้าใ จ แอบร้ อ ง ไ ห้โดยไม่ให้ลูกเห็นมาตลอด และวันนี้พบเห็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ที่สวมใส่ชุดป้องกันการติดเ ชื้อ PPE เพื่อมารอรับลูกตนไปส่งโรงพย าบาลสนาม ยิ่งทำให้เ ศร้าใ จมากยิ่งนัก แต่ก็จะต้องทำตามก ฎหมาย มอบลูกให้เจ้าหน้าที่ไป โดยได้พูดคุยทำความเข้าใจกับลูกน้อย อายุ 4 ขวบอยู่นานพอสมควร ก่อนที่ลูกจะเข้าใจ

จากนั้นคุณพ่อก็เก็บเสื้อผ้า เท่าที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางให้ลูกก่อนที่จะออกมาส่งที่หน้าบ้าน ลูกหญิงยังได้หันกลับมาโบกมื อบ๊ายบายคุณพ่อ ซึ่งน้ำตาคลอเบ้าตาตลอดเวล า ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินจูงมื อด้วยการสวมถุงมื อกับเด็กหญิง เดินออกจากบ้านไปขึ้นรถ และพานำไปส่งยังโรงพย าบาลสนาม ที่อาคารพละศึกษาวีสมหมาย ที่มีคุณย่าของเด็กซึ่งเป็นผู้นำเ ชื้อมาติดเด็กหญิงดังกล่ าวนี้ เข้ามาพักรักษาตัวอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากย่า กับหล านพักอยู่ที่บ้านด้วยกัน

ขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวมาส่ง หนูน้อยไม่ได้ง อ แ ง ร้ อง ไ ห้แต่อย่างใด นับว่าเป็นเด็กที่มีจิตใจเข็มแข็งมากคนหนึ่ง เชื่อว่าน้อยจะหายโดยเร็ว ขณะเดียวกันพันตำรวจเอก เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับ สถานีตำรวจภูธรเมื องศรีสะเกษ ทราบเรื่องเด็กน้อยติดเ ชื้อโ รคโ ค วิด-19 จึงได้นำสิ่งของมามอบให้ เป็นนม 1 กล่อง ผ้าห่ม 1 ผืน พ ร้ อมเงินสด จำนวน 10,000 บ าท ตามโครงการ ตำรวจไทยหัวใจคือประชาชน (เราไม่ทิ้ งประชาชน)

โดยการมอบผ่านพย าบาลที่ดูแลเด็กหญิงที่อยู่ภายในห้องพักรักษาตัวของผู้ป่ วย โดยทำตามกฎเพื่อความปลอดภัย หากญาติที่ประสงค์จะฝากข้าวของต่างๆ เข้าไปให้กับผู้ป่ วย จะต้องมาลงชื่อผ่านเจ้าหน้าที่ อส.ที่เฝ้าเข้าเว ร อยู่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอาคารวีสมหมาย และมีสิ่งของที่ อส.ได้ทำประกาศติดเอาไว้ ห้ ามสิ่งของที่ผิ ดก ฎ ห มาย, เครื่องใช้ไ ฟฟ้าทุกชนิด, สิ่งเส พ ติ ดทุกชนิด เครื่องดื่มผสมแ อ ล ก อ ฮ อ ล์รวมทั้งบุ ห รี่ ไ พ่ ด้วย