ครูอัตราจ้างโดนยุบสัญญา หลังหลาย รร. ปรับสอนออนไลน์

เป็นข่าวที่วิชาชีพครูให้ความสนใจ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม มีรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ที่ทวีสูง จนมีคำสั่งล็อคดาวน์ จ.ปราจีนบุรี 1 ใน 29 จังหวัดที่สถานการณ์รุนแ รง หรือพื้นที่แดงเข้มนั้น จังหวัดปราจีนบุรี จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม (แดงเข้ม) ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกสถานที่ ที่พัก เวล า 21.00 – 04.00 น ของวันรุ่งขึ้น

, ห้ ามจัดกิจกรรมรวมตัวกันมาก 5 คน ,ร้านอาหารห้ ามบริโภคภายในร้าน/ให้ขายได้แบบนำไปบริโภคที่อื่น เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น และงดดื่มในร้าน -ศูนย์การค้า/ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เปิดได้ไม่เกิน 20.00 ร้านอาหารเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ ส่ง Delivery ร้านนวด/เสริมสวย/เสริมความงาม ปิด – กีฬาหรือการแข่งขันกีฬา ปิด ตามประกาศ ของ ศบค.มีผล วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 64

ส่วน ในด้านการศึกษา จากเดิมใน จ.ปราจีนบุรี ทั้งสถานศึกษา ทุกสังกัดทั้งเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กว่า 400 แห่ง พบส่วนใหญ่เรียนออนไลน์ แต่ตลอดเดือน ส.ค. นี้ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ปิดการเล่ าเรียนทั้งหมด และ หากยอดผู้ติด CV-19 ทวีสูงรายวันนั้น คงต้องมีแนวโน้มว่า เรียนกันแบบออนไลน์อีกย าวไกล นั้น

ทั้งนี้ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ที่เป็นครูอัตราจ้างในงบประมาณของสถานศึกษาเองจากโรงเรียนที่ข าดบุคล ากรในการสอนครู ที่เปิดรับ ลูกจ้างสอน โดยเฉพาะนักศึกษาเพิ่งจบใหม่ หรือว่าที่บัณฑิต ที่กำลังรอ การสอบบรรจุใหม่เข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ แต่ต้องมาสมัครเข้าเป็นลูกจ้างตามโรงเรียนก่อนการมีงานทำ หลังเพิ่งจบ

พบว่า มีคำสั่งจากโรงเรียนเจ้าของงบประมาณ ยุ บสัญญาจ้างมีผลตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2564 นี้ โดยอ้างว่าทางสถานศึกษายังไม่ได้เปิดการสอน มีแต่การเรียนออนไลน์ ทั้งที่เพิ่งมีการเปิดรับให้เข้าทำงานเพียง 1 เดือนก่อนหน้านี้ได้รับเงินเดือนค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท เพียงเดือนเดียวต้องต กงานทันที

พร้อม ๆ กันนี้ จากที่มีการสมัครสอบบรรจุแข่งขันเพื่อเข้า เป็นข้าราชการครู ทุกสังกัดนั้น ไม่สามารถจัดการสอบแข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 ทั้งประเทศในขณะนี้ ที่ต้องเลื่อนการสอบไปอย่างไม่มีกำหนด จึงต้องพากันกอดคอตกงาน-เคว้งไปอีกย าวไกล ยังไม่ทราบชะตากรรมชีวิตว่า หลังจากนี้ จะมีการเยียวย าหรือไม่อย่างไร ในกลุ่มว่าที่บัณฑิตย์ที่ตกงานเหล่ านี้ หรือไม่

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีคลิปเพลงนำเสนอผ่านทางช่องยูทูป แต่งและขับร้องเองโดย นายกันพิเชฐษ์ หรือ อดุลย์ มลิเกตุ อายุ 59 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง ต.หนองโพนง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ออนไลน์ เผยแพร่สะท้อนเป็นเสียงเพลง- ที่นักเรียน – ผู้ปกครอง หรือตลอดคุณครูผู้สอน ลูกศิษย์ ฟังคำร้อง/ทำนองแล้วกินใจไปในอารมณ์เพลงยุคสถานการณ์ CV-19 นี้

อย่างไรก็ตาม เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังประสบปัญห าในภาวะวิก ฤตนี้ด้วยนะคะ