คนละครึ่งเฟส 3 สมัครโครงการวันนี้ได้รับเงินทันที

ประชาชนให้ความสนใจหนักมาก วันที่ 31 ส.ค. 64 โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 มีสิทธิคงเหลือให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมอีกกว่า 9 แสนสิทธิ (ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 64) โดยยังไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน และอยู่ระหว่างการปรับแก้เงื่อนไขโครงการฯ ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery เต็มรูปแบบ เชื่อว่าจะเริ่มได้ในเดือนตุล าคมนี้

ทั้งนี้จะเป็นช่วงเดียวกับการโอนเงินที่เหลืออีก 1,500 บ าท ให้ประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการฯ และเชื่อว่าจะสามารถจูงใจประชาชนให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น ดังนั้นในส่วนของผู้ที่เริ่มสมัครโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ตั้งแต่วันนี้ จะได้รับวงเงิน 3,000 บ าทต่อคน โดยจะแบ่งจ่ายเยียวย าเป็น 2 รอบ คือ

รอบที่ 1 โอนให้แล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,500 บ าท

รอบที่ 2 จะโอนให้วันที่ 1 ตุล าคม 2564 จำนวน 1,500 บ าท

อย่างไรก็ตาม วงเงิน 1,500 บ าท ในงวดแรกหากใช้เงินรอบที่ 1 ไม่หมดสามารถทบไปใช้รอบที่ 2 ได้ โดยรอบที่ 2 จะสามารถใช้เงินได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถคลิกสมัครคนละครึ่งเฟส 3 ได้ที่ www . คนละครึ่ง . com

ด้านคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคือ

– มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

– ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www. cgd . go .th

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www. เราชนะ .com