กรมบัญชีกลาง โอนให้แล้ว บัตรสวัดิการแห่งรัฐ วันนี้ 5% กดใช้ได้เลย

เป็นข่าวดีของผู้ถือบัตรคนจนเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับ

โอนรอบ วันที่ 1 สิงหาคม 2564

สำหรับเดือนสิงหาคม 2564 กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินให้ผู้ถือบัตรคนจนแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าประชารัฐ คนละ 200 บาท และ 300 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้

เงินเพิ่มกำลังซื้อ (พิเศษ) คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เงินคืนภาษี 5%

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท

จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 25 บาท

จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บาท

โอนรอบ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้า 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ และจะได้รับสิทธิดังกล่าว จะต้องมีการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

โอนรอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2564

เงินช่วยเหลือ เบี้ยความพิกา ร เพิ่มเติม 200 บาทต่อเดือน เงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564