ไว้อาลัย ผู้ที่จากไปหมอไม่ทน นัดแต่งดำ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทสต่างให้ความสนใจและติดตามกันอย่างมาก ต้องบอกว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ We, The People ได้โพสต์ข้อความ แถลงการณ์หมอไม่ทน ที่เชิญชวนแสดงพลังติดโบดำ สวมเสื้อดำ เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสี ยชีวิ ต ผู้ที่ติ ดเชื้ อ CvD19 และผุด แคมเปญ โค วิ ดอินเดียมาแล้ว โ ควิ ดแอฟริกามาแล้ว ปลดล็อควั คซี นตัวอื่นด่วน ให้ร่วมลงชื่อได้ที่ http://www.change.org/VaccineWeTrust โดยมีข้อความระบุ ดังนี้

 

เรื่อง ร่วมแสดงพลัง ติดโบว์ดำ สวมเสื้อดำทั้งประเทศ วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564

จากเหตุการณ์เอกสารการประชุมเฉพาะกิจร่วมระหว่างคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะทํางานวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน

ซึ่งเป็นการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ในมติไม่ได้มีพูดถึงการฉี ดวั คซี น Pfizer เพื่อเป็นการกระตุ้นเข็ม 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้า แม้จะได้รับวัคซีนครบแล้วแต่ยังมีการติดเชื้อ CVD-19 อยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนส่วนมาก ยังไม่ได้รับวั คซี นเเม้แต่เข็มแรก

หมอไม่ทนจึงขอเชิญชวนทั้งประชาชนและบุคลากรทางการแพท ย์ ร่วมสวมเสื้อดำ/ติดโบว์ดำ

ในวันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 เพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้เ สียชี วิต ผู้ที่ติด เชื้อ CVD19 และผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด และยื่นข้อเรียกร้องต่อนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ ผอ. ศบค. ดังนี้

 

1. นำเข้าวัคซีน mRNA ให้ได้เร็วที่สุด เเละนำมาใช้เป็นวั คซี นหลักในการป้องกันการระบาด โดยจะต้องเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบ

2. นำวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนฉีดกระตุ้นเข็ม 3 แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องการฉีดทุกท่าน

3. เปิดเผยสัญญาการสั่งซื้อวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac รวมถึงวัค ซีนอื่นๆ ที่ทางรั ฐบาลไทยจะทำสัญญาในอนาคต เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส และพิสูจน์ให้ประชาชนได้ทราบว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาการระบาดอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน

4. เปิดเผยบันทึกการประชุมในการประชุมเรื่องวั คซีน และการบริหารจัดการการระบาด CVD-19 เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะทั้งหมด

5. COVID-19 สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศ การสวม N95 จึงไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติ ดเชื้ อ รัฐจำเป็นต้ องจัดหา FFP3 หรือ N99 เพื่อป้องกันการติ ดเชื้ อในบุคลากรทางการแพทย์

ทุกนาทีที่ล่าช้า คือชีวิตของประชาชน เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน พวกเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกำลังจับตาดูการทำงานของรั ฐบาลอย่า งใกล้ชิด

หมอไม่ทน