ไม่เอาเรื่องอื่น ทราย ขอรายละเอียดล็อกดาวน์ชัดๆ จะเริ่มพรุ่งนี้อยู่แล้ว

ในส่วนของวิกฤ ตของสถานกา รณ์รอบที่ 4 นี้ บ อกได้เลยว่าหนักม ากจ ริงทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ าชีพต่างๆได้รับผลกรเะทบกันหมด ซึ่ งทางรั ฐบาลนั้นก้ได้หาวิธีการช่วยหล ายอย่าง ทั้งนี้ ก็ต้องรวมใจกันเร าต้อ ง ผ่านมไปให้ได้

ล่าสุดจา กกรณี ศบค.ชุดใหญ่ เคาะมติล็ อกดาว น์ 14 วัน สกัดกั้นการเดินท างตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.เป็ นต้นไป

โดยขอให้กลับไปท บทวนแผนทั้งห มด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี

เค าะมติล็ อกดาวน์ 14 วัน

เค าะมติล็ อกดาวน์ 14 วัน

ล่าสุดนั้ นดาร าสาว ทราย เจริญปุระ ได้ออกมาโพ สต์ข้อความผ่า นเฟซบุ๊ก Inthira Charoenpura ระบุเนื้ อหาดังนี้

อยากได้ร ายละเอียดล๊อคดาว น์ค่ะ ชื่อจังหวัด6จังห วัดชัดๆ ธุรกิจไหนบ้ างที่ปิดชัดๆเคลียร์ๆ จะทำอะไรบ้ างตอนห ยุด14วัน จะตรวจ จะฉี ด จะอะไรรีบบอก พรุ่งนี้เริ่ มแล้ว ไม่ได้อยากรู้เรื่องนายกฯไม่รั บเงินเดือนสามเดือน เลยกลายเป็นมีแต่ข่าวน างไม่รับเงินเนี่ย ซึ่งจะเอาไปทำอ ะไรบ้าง จะไปถึงชาวบ้านมั้ ยไม่มีใครรู้

ถ้าอีสว.250ซา กนั้นไม่รับด้วยอ าจจะให้ความสนใจนิ ดนึง ว่าอย่างน้อยก็ยั งกระดิกตามหัวบ้าง

เอารายละเ อียดสำคัญกั บชีวิ ตมาค่ะ

ทราย เจริญปุระ

ทราย เจริญปุระ