แห่แชร์คลิปนกนำโชค เลือกเลขมา 8 รอบ ถูกติดกันทุกงวด

เป็นช่วงที่ทุกคนกำลังลุ้นหนักมาก เพราะใกล้เข้ามาแแล้วสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 หล ายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้ว โดยผู้ใช้ tiktok ได้โพสต์ผ่านนกตัวนึงที่ได้ให้เลขถูกมา 8 ครั้งติดแล้ว โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า นกตัวนี้เม่นอยู่ไปตาม

โพสต์ดังกล่ าว

โดยเลขที่ได้ให้มานั้นคือ 475

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ใช้วิจ ารณญาณในการซื้ อนะคะ

ภาพดังกล่า ว