แม่น้ำหนึ่ง เคลื่อนไหว หลังเลขออกรางวัลที่ 1

ภายหลังจากที่ผลการรอคอยสิ้นสุดลง ชาวเสี่ยงโชคทั้งหล ายก็ได้ทราบผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลสล ากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

556725

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

058 174

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

233 927

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

70

ล่ าสุดแม่น้ำหนึ่งก็ได้ออกมาโพสต์แล้วหลังเข้าเลขธูป 524 โดยรางวัลที่ 1 คือ 556725 โดยสำหรับใครที่ตัดเล่น 25 นั้นถือว่าเลขเข้าอีกแล้ว โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า ออกแบบนี้ 725-70 เดี๋ยวมาไลฟ์นะคะ ติดภารกิจ

โพสต์ดังกล่ าว

แม่น้ำหนึ่ง

แม่น้ำหนึ่ง

แม่น้ำหนึ่ง

แม่น้ำหนึ่ง

แม่น้ำหนึ่ง

แม่น้ำหนึ่ง

แม่น้ำหนึ่ง

ขอบคุณ แม่น้ำหนึ่ง Namnueng