เหมาะสมหรือไม่? ชาวเน็ตสงสัย หลังชัยภูมิจัดพิธีเปิด รพ.สนาม ตัดริบบิ้นยิ่งใหญ่

ตอนนี้สถานการณ์ CV-19 ในประเทศไทย ยังตกอยู่ในขั้นวิก ฤตและดูท่าจะยังไม่คลี่คล ายได้ในเร็ววันนี้ จะเห็นได้จากตัวเลขของผู้ติดเชื้อและเสี ยชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในแต่ละวันและเตียงรองรับผู้ป่ว ยไม่เพียงพอจนต้องมีการใช้สถานที่ภายนอกเปิดเป็นโรงพย าบาลสนามชั่วคราวนั้น

ล่ าสุดโลกออนไลน์กำลังพูดถึงโรงพย าบาลสนามอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ที่ใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง (หลังใหม่) เปิดเป็นโรงพย าบาลสนามชั่วคราว สามารถรองรับเตียงได้ประมาณ 50-100 คน

ซึ่งมีการทำพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมี นายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ งานดังกล่ าวตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากชาวโซเชียลส่วนใหญ่ ตั้งคำถามว่าในสถานการณ์เช่นนี้ เป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่ในขณะที่มีคนป่ วย คนเ สียชีวิต ยังมีอารมณ์มาจัดพิธีตัดริบบิ้นอยู๋อีกหรือ

โดยหนึ่งในผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้คือ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ซึ่งระบุข้อความว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีตรงไหน… อาตมาว่ามันไม่คือนะ มันบ่แม่นแนวแล้วที่ซิเฮ็ดจั่งซี่คนจะเป็นจะต าย ยังมีอารมณ์มายืนตบมือตัดริบบิ้นกันอยู่”