เพจดังเฉลยแล้ว ไฟเซอร์ 1 ขวดต้องผสมน้ำเกลือ เป็นวิธีที่ถูกต้องจริง

จากข่าวการแถลงของกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ ว่าทำไมถึงต้องเอา วั ค ซี น ไฟเซอร์มาผสมน้ำเกลือ เพื่อที่จะ ฉี ด ให้ได้ 6 คน ล่ าสุดทางเพจดัง Drama-addict ได้ออกมาเผยถึงกรณีดังกล่ าวว่า

มีคนสอบถามเรื่องประเด็นที่ สธ แถลงเกี่ยวกับไฟเซอร์ที่เราได้รับบริจาคมาวันนี้ ว่าเขาบอกว่าเอาไปผสมน้ำเกลือฉีดให้ได้หกโดสนี่ถูกต้องไหม ตอบว่า ถูกต้องตามที่ สธ แถลงครับ

ใน 1 โดส (0.3 มิลลิลิตร) ประกอบด้วยตัวย าสำคัญ คือ วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ โ ค วิ ด- 19 (ห่อหุ้มด้วยอนุภาค ไ ข มั น ขนาดนาโน)

(C O V I D -1 9 m R N A V a c c i ne (embedded in lipid na n o particles)) บรรจุอยู่ 30 ไมโครกรัม ย า นี้บรรจุในขวดแก้วสำหรับใช้หล ายครั้ง (multi-d ose vial)

และจะต้องเจือจางก่อนใช้ใน 1 ขวด (0.45 มิลลิลิตร) บรรจุ วั ค ซี น สำหรับ ฉี ด 6 โดส โดสละ 0.3 มิลลิลิตรหลังเจือจางแล้ว