เผยขั้นตอน ลงทะเบียน ม.33 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

วิธีลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบประกันสังคม (ม.33) สำหรับนายจ้างนอกระบบ ที่มีลูกจ้าง (9 สาขากิจการ ใน 10 จังหวัด) จากกรณีที่รัฐบาลออกมาประกาศเยียวย า 1 เดือน

ผู้ประกอบการและนายจ้าง 9 สาขากิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีสิทธิได้รับเงินเยียวย าจากรัฐฯ 1 เดือน

โดยต้องขึ้นทะเบียน ที่ สนง.ประกันสังคม (ม.33) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีผู้ประกอบการมีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเข้าระบบประกันสังคม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. 64 นี้เพื่อที่นายจ้างจะได้รับเงินเยียวย า ตามจำนวนลูกจ้าง 3000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คนเมื่อขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมแล้ว ลูกจ้างสัญชาติไทย จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2500 บาท/คน

2. กรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. 64 จะได้รับเงินเยียวย า 5000 บาท/คน

สำหรับวิธีลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม (ม.33) สำหรับนายจ้างนอกระบบ ที่มีลูกจ้าง (9 สาขากิจการ ใน 10 จังหวัด) เพื่อรับเงินเยียวย าจากรัฐ

โดยดำเนินการดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ สนง.ประกันสังคม www. sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
2. เลือก ขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05

3. ระบบส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทาง e-mail เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียน แล้วส่ง สนง.ประกันสังคม
4. ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราและพยาน 2 ท่าน
5. สนง.ประกันสังคมอนุมัติส่ง User-ID ให้ทาง e-mail เพื่อสถานประกอบการสามารถส่งข้อมูล งานทะเบียน

6. แจ้งเข้าแจ้งออก เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งเงินสมทบประจำเดือน
สอบถามข้อมูล สายด่วนประกันสังคม โทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณที่มาจาก. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล