เปิด 10 ข้อทุกคนควรทำ เมื่อกลับถึงบ้าน ป้องกัน CV-19

เป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจ เมื่อกรมควบคุมโ ร ค เปิดเผย 10 ข้อคำแนะนำ สกัด CV – 19 ไม่ให้เข้าบ้าน ให้ทำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน หลังสถานการณ์ช่วงนี้ยังคงไม่ดีขึ้น อัตราการติ ด CV-19 ยังสูง

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโ ร ค เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงนี้ เ ชื้ อ CV – 19 มีการแพร่ก ระจ ายในวงกว้างทั่วประเทศ มีผู้ติดเ ชื้ อรายใหม่มากกว่า 10,000 รายต่อวัน จึงขอแนะแนวทางปฏิบัติ 10 ประการ เพื่อให้ประชาชนนำไปปฏิบัติทันทีหลังจากออกไปทำกิจกรรมหรือทำธุระนอกบ้าน

10 แนวทางปฏิบัติ ทำทันทีเมื่อถึงบ้าน

1. ทำความสะอาดรถยนต์ทุกครั้งหลังใช้งาน โดยใช้น้ำผสมผงซักฟอกทั่วไปหรือน้ำย าฆ่ าเ ชื้ อ เช็ดทำความสะอาดที่ปิดเปิดประตูรถและห้องโดยสารภายในเช่น เบาะที่นั่ง พวงมาลัย ปุ่มเปิด-ปิดแอร์ วิทยุ เป็นต้น

2. เก็บรองเ ท้ าไว้นอกบ้าน นอกห้อง

3. ถอดหน้ ากากอนามัยใส่ถุงให้มิดชิด และทิ้ งในถังข ย ะที่มีฝาปิดแยกเฉพาะ

4. เช็ดทำความสะอาดกระเป๋า โทรศัพท์มื อถือ นาฬิกาข้อมื อ แว่นต า กุญแจบ้าน กุญแจรถ ด้วยน้ำย าฆ่ าเ ชื้ อ

5. ล้างมือฟอกสบู่นานอย่างน้อย 20 วินาที

6. หลี กเ ลี่ยงการสัมผัสสิ่งของในบ้านหรือนั่งบนเก้าอี้ โซฟา ก่อนอาบน้ำ

7. ไม่สัมผัสสัตว์เลี้ยง หรือบุคคลในบ้าน ก่อนอาบน้ำ

8. แยกเสื้อผ้าที่ใส่ไปนอกบ้าน ออกจากเสื้อผ้าที่ใช้ใส่ในบ้าน ไม่ให้ปะปนกัน

9. อาบน้ำสระผ มทันที

10. เมื่อรับประทานอาหารร่วมกันกับสมาชิกในบ้าน ให้ใช้ช้อนกล างส่วนตัวตักอาหาร