เตือนด่วน แรงงานเมียนมาร์ดอดหนีการกักตัว

ท่ามกล างสภาวะที่ทุกฝ่ายต้องอาศัยการควบคุมอย่ างเคร่งครัด จากสถานการณ์ โ ค วิ ด- 1 9 กำลัง แ พ ร่ ร ะ บ า ด อย่ างรุนแรงในประเทศไทย ยังต้องมีเรื่องให้น่าชวนปวดหัว หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก บิ๊กจอร์น เจริญพร แปดแปด โพสต์ภาพเตื อนประชาชนชาวไทย

CVD-19

CVD-19

หากพบเห็นแรงงานเมียนมาร์ทั้ง 5 รายในภาพ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำร ว จหรือผู้นำชุมชนทันที หลังจากทั้งหมดได้หนีการกั กตัวจาก โรงบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความระบุว่า ประกาศๆ มีแรงงาน พ ม่ า ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ค หนีการกั กตัวจากโรงพ ย า บาลด่านมะขามเตี้ยใครพบเห็นรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำร วจหรือผู้นำชุมชนทันทีที่เห็น เน้นเฉพาะหน่วยงานไม่ได้แล้วคับ เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน ขอบคุณคับ

ภาพจาก บิ๊กจอร์น เจริญพร แปดแปด

ภาพจาก บิ๊กจอร์น เจริญพร แปดแปด

ภาพจาก บิ๊กจอร์น เจริญพร แปดแปด

ภาพจาก บิ๊กจอร์น เจริญพร แปดแปด

ภาพจาก บิ๊กจอร์น เจริญพร แปดแปด

ขณะเดียวกัน มีการอัพเดทมาล่ าสุดมาว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการจั บกุ มตัวผู้หล บห นีได้ 1 รายแล้ว