เช็กเลย ม.33 รับเงินสูงสุด 10,000

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ จากกรณีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอนุมัติให้กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ใน 10 จังหวัด ชดเชยรายได้จากรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน กำหนดรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ คือ กลุ่มแรงงานสัญชาติไทย ที่อยู่ในระบบผู้ประกันสังคม ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน

ขณะที่แรงงานผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือ คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน โดยได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ นายจ้าง โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 40 ประกอบอาชีพอิสระ และ ฟรีแลนซ์ ขอขึ้นทะเบียนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

ล่าสุด เว็บไซต์ประกัวนสังคม www.sso.go.th ได้เปิดระบบให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้แล้ว โดยหากตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯสำหรับผู้ประกันตน (มาตรา 33) จะต้องกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบ

– หากได้รับสิทธิ จะขึ้นตัวหนังสือสีเขียว พร้อมข้อความว่า ได้รับสิทธิ โดยจะต้องเปิดใช้บริการพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย ทางสปส.จะโอนเงินให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

– หากไม่ได้รับสิทธิ จะขึ้นตัวหนึ่งสือสีแดง พร้อมข้อความว่า ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม สปส.รับผิดชอบของท่าน

สำหรับ10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ได้รับเงินเยียวย า ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

สำหรับ 9 กลุ่มกิจการที่ได้รับสิทธิเยียวย า มีดังนี้

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

8. กิจกรรมทางวิชาการ

9. ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้

– มาตรา33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน

– มาตรา39 และ มาตรา 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน

– อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ รับเงิน 5,000 บาท

สำหรับนายจ้างผู้ประกันตนจะได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้

– นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน

– ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน

– ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ยังไม่สามารเช็กทางระบบออนไลน์ได้ ส่วนอาชีพอิสระที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยาสามารถไปลงทะเบียนทางลิงค์นี้ได้เลย ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

อย่างไรก็ตาม เช็กชัดๆอีกรอบ สิทธิผู้ประกันตน-นายจ้าง ม.33 รับเยียวย าสูงสุด 10,000 บาท