เช็กด่วน เงื่อนไข แจกเงินเยียวยาคนละ 10,000 ใครได้บ้าง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ควา่มสนใจและออกความคิดเห็นต้องบอกวว่า ในช่วงสถานการณ์รอบที่ 4 นี้นั้น ถ้าไม่มีมาตรการจากรัฐบาลมาช่วยหลายคน จะเป็นอย่างไงก็ไม่รู้ ขอบพระคุณมากจริงๆครับ ล่าสุด วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการผ่านระบบ Video Conference

ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก ไ ว รั ส โ ค วิ ด – 1 9 โดยมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือดังนี้

เงื่อนไขผู้ที่ได้สิทธื

 

กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

ทั้งนี้ มีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ คือ กลุ่มแรงงานสัญชาติ ที่อยู่ในระบบผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน

ขณะที่แรงงานผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือ คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน

โดยให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564

เพื่อให้ได้รับได้รับช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทจำนวน 1 เดือนเช่นเดียวกัน