เจ้าหน้าที่กู้ชีพนฤบดินทร์ เดินเท้าลุยคันดินกว่า 2 กิโลฯ เข้าช่วยเหลือยายวัย 98 ที่ติด CV-19

ชาวเน็ตแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมาก เมื่อมีโพสต์ที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวซาบซึ้งใ จ ที่กำลังเป็นกระแสแชร์ต่อในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ ภายหลังจากที่แฟนเพจ คณะแ พทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ความหวัง ต้องไม่สิ้ นหวัง คณะแ พทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี มหาวิทย าลัยมหิดล ขอแสดงความชื่นชมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถของนักฉุ กเ ฉินการแ พทย์สถาบันการแ พทย์จักรีนฤบดินทร์

ภาพจาก คณะแ พทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

ภาพจาก คณะแ พทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

ที่ได้เข้าช่วยเหลือคุณย ายวัย 98 ปี ที่ได้รับ เ ชื้ อ CV-19 และมีคนภายในครอบครัวติด เ ชื้ อ เหลือเพียงคุณย ายที่อาศัยในบ้านเพียงลำพัง ทำให้มีอาการห ายใ จเห นื่อยห อบ อ่ อ นเ พ ลีย ไม่มีแรง ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ ให้ได้มีโอกาสจากความหวัง จากความพย าย ามในการเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ของ กู้ ชี พนฤบดินทร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องสวมชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ โดยการเดินเท้ากว่า 2 กิโลเมตร ทางเข้าเป็นบ่อกุ้งติดคันดิน ทำให้มีความย ากลำบากในการเข้ารับตัว เพื่อให้เข้ามาได้รับการรักษาที่โรงพย าบาลเป็นผลสำเร็จ ในขณะนี้คุณย ายได้รับการรักษาในโรงพย าบาลอย่างปลอดภั ยแล้ว

ภาพจาก คณะแ พทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

ภาพจาก คณะแ พทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

ภาพจาก คณะแ พทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

อย่ างไรก็ตาม ภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่ าวเผยแพร่ออกไป ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ต่าง ขอบคุณในน้ำใ จ ความกล้าหาญ ความเสี ยสล ะของทีมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งขอให้คุณย ายอาการปลอดภัย หายป่วยในเร็ววันอีกด้วย

ภาพจาก คณะแ พทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

ภาพจาก คณะแ พทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital