เจ้าสัวซีพี ตอบกลับแล้ว หลังณวัฒน์ขอเงินบริจาค

ภายหลังจากที่ทาย าทซีพีมีการตอบโต้กลับ จากกรณีที่ทางด้าน ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เจ้าพ่อเวทีนางงาม ได้ออกมาไลฟ์สดในโรงพย าบาล ขณะที่เจ้าตัวกำลังรักษาอาการป่ว ยติดcv-19

โดยเจ้าตัวได้อัพเดทอาการว่าตอนนี้ถือว่าพ้นวิก ฤตแล้ว แต่ยังคงต้องให้ออกซิเจนอยู่ตลอดเวล า

เนื่องจากยังคงเหนื่อยง่ายให้ใจได้ไม่เต็มที่เพราะเชื้ อลงป อ ดและยังคงมีฝ้าเต็มป อ ด พร้อมเผยถึงขั้นตอนการรักษาทั้งหมดอย่ างละเอียด

และช่วงขณะหนึ่งของการไลฟ์สดทางด้าน ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้กล่ าวว่า

จะตั้งโครงการ ณวัฒน์เพื่อคนไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดื อดร้อน และจะขอเริ่มด้วยการควักเงินทุนส่วนตัว มาแจกข้าวข้าวกล่องจำนวน 600 กล่องให้กับประชาชนและจะทำแบบนี้ทุกวัน

พร้อมกับขอให้เจ้าสัวซีพีหรือเซเว่นอีเลฟเว่น ออกมาบริจาคเงินให้กับผมจำนวน 100 ล้ านบาท เพื่อนำมาช่วยประชาชนคนไทย เงินที่คุณร่ำรวยมาจากพวกเขา อย ากให้ช่วยน้ำมาบริจาคให้คนที่เดื อดร้อน คงไม่มากเกินไป พร้อมกับทิ้งท้ายบอก ผมรอ 100 ล้ านบาท อยู่นะครับ

ล่ าสุดมีความเคลื่อนไหวจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยออกประกาศตอบกลับ ณวัฒน์ โดยระบุว่า เครือซีพีรวมพลังช่วยไทยฝ่าวิก ฤติcv-19 ควักแล้วนับพันล้ าน ระดมสรรพกำลังทุกบริษัทในเครือสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือแพ ทย์ เต็นท์ความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ ช่วยแล้วมากกว่า 2,000 โรงพย าบาลรวมถึงชุมชนกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งจัดจุดฉีดวัคซีนวัคซีนนอกโรงพย าบาล แจกหน้ากากอนามัยฟรีไปแล้วกว่า 16 ล้ านชิ้น เชื่อมั่นทุกภาคส่วนจับมือช่วยชาติข้ามผ่านวิก ฤติสำเร็จ

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิก ฤติจากการแพ ร่cv-19 กำลังหนั กหนาขึ้นทุกวัน วันนี้ (17 กค 64) ผู้ติดเชื้ อขึ้นทะลุหลักหมื่น และมีผลกระทบต่อคนทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคม วิก ฤตินี้เป็นของคนทั้งชาติ เอกชนถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน ในช่วงเวล าที่ลำบ ากเช่นนี้ ประเทศไทยต้องมีความเข้มแข็ง ทุกภาคส่วนต้องช่วยเหลือกันอย่ างเต็มที่ คุณหมอทำงานอย่ า งหนัก เราได้เห็นน้ำใจจากทุกภาคส่วน

รายงานข่าวจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ กว่า 1 ปีครึ่ง ที่ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับวิก ฤ ติcv-19 เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี ได้ผนึกกำลังทุกบริษัทในเครือนับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัท พนักงาน จิตอาสาในเครือ ยังคงมุ่งมั่น สนับสนุนด้านสาธารณสุขของไทยที่เป็นด่านหน้าสู้กับcv-19 ด้วยการเป็นเสบียงอาหารเพื่อแบ่งเบาภาระแก่แพ ทย์ พย าบาล และบุคล ากรทางการแพ ทย์ จนถึงปัจจุบันมอบอาหาร เครื่องดื่ม ของบริโภคต่าง ๆ

รวมถึงด้านการสื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพ ทย์ให้กับโรงพย าบาล และโรงพย าบาลสนามกว่า 2,000 แห่ง นอกจากนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยให้บุคล ากรทางการแพ ทย์ต่อเนื่องมากว่า 16 ล้ านชิ้น และยังช่วยจัดระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใ จ อุปกรณ์สำหรับทำห้องติดเชื้ อ (Cohort Ward) แก่โรงพย าบาลสนามและโรงพย าบาลชุมชน ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์จะยังคงเดินหน้าภารกิจซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยcv-19ต่อไปอย่ างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันคาดว่าใช้เงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุ กข์จากสถานการณ์cv-19 ไปประมาณ 1,200 ล้ านบาท

ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นที่จะฝ่าวิก ฤ ติcv-19 ไปกับคนไทยทั้งประเทศ พร้อมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนให้ประเทศและระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านพ้นสถานการณ์cv-19ไปได้ โดยเชื่อว่าทุกคนสามารถทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมตามแนวทางที่ตนถนัด ทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวต่อไป รอ ดพ้ นจากวิก ฤตินี้ไปด้วยกัน