อั้ม อธิชาติ แพลนมอบถุงยังชีพสมุนไพรช่วยปชช.

ภายหลังจากที่มีเสียงลือเสียงเล่ าอ้างว่ามีคุณสมบัติเด่นดี จนกล ายเป็นที่นิยมอย่ างมาก สำหรับสมุนไพรที่ยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับผู้ป่ว ย โดยเฉพาะฟ้าทล ายโจร และกระชายที่มีส่วนช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ทั้งยังสามารถลดการ อัก เสบ และไ ข้ จึงเป็นทางเลือกในการใช้กับผู้ป่ว ย cv-19 ที่มีอาการน้อย ในบางรพ.สนาม

ทั้งนี้ นักแสดงหนุ่ม อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการ บริษัท ฝ่ายการตล าด พาว มิราเคิล ได้ออกมาโพสต์ข้อความบริจาคถุงยังชีพสมุนไพร ฟ้าทล ายโจร พลูคาว และกระชาย จำนวน 500 เช็ต สำหรับผู้ที่ต้องการสมุนไพรในการรักษา พร้อมทั้งประกาศ หน่วยงานไหนต้องการแจ้งมาได้เลยซึ่งถุงยังชีพสมุนไพรดังกล่ าวก็ได้ถูกแจกจ่ายในรพ.สนาม ในพื้นที่กรุงเทพอีกด้วย

โดย อั้ม ได้โพสต์คลิปวิดีโอ เผยว่า ในสมุนไพรยังชีพชุดนี้อย่ างที่บอกกันปล ายมีฟ้าทล ายโจร พูลคาว และกระชาย ซึ่งต้องบอกว่าขอจำกัดจำนวนไว้ก่อน 500 ชุด โดยเฉพาะการแจก อย ากจะให้ผู้ป่ว ยที่มีอาการก่อนเป็นอย่ างแรก เพราะว่าฟ้าทะล ายโจรต้องสำหรับคนที่มีอาการแล้วทาน ในระยะเวล าที่จำกัดจริงๆ และ 500 เซ็ต ก็ได้แจกจ่ายไปยังจุด เสี่ย งต่างๆหล ายในกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นรพ.สนาม รวมถึงที่ได้เขียนบอกในไอจี และเฟซบุ๊ก

สมุนไพร

สมุนไพร

สมุนไพร

อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์