สธ. คาดการณ์เวลาไฟเซอร์ถึงไทย ตีสี่พรุ่งนี้ เผย 1 ขวดต้องผสมน้ำเกลือ ฉีดได้ 6 คน

หลังจากประชาชนเรียกร้องวั คซีนไฟเซอร์อยู่นาน ล่ าสุด อธิบดีกรมควบคุมโ ร ค เผยวั คซีนไฟเซอร์บริจาค 1.5 ล้านโดสอยู่บนเครื่องบินแล้ว ถึงไทยพรุ่งนี้ตีสี่ ตามเวลาบ้านเรา

เก็บเข้าคลังอุณหภูมิ -70 องศา พร้อมเร่งติวบุคล ากรถึงการผสมวั คซีนกับน้ำเกลือให้ได้สัดส่วนผ่านระบบออนไลน์พรุ่งนี้ทั่วประเทศ ส่วนกลุ่มเป้าหมาย ศบค.เห้นชอบเบื้องต้นแล้วเตรียมประกาศเร็วๆ นี้กระจายไปจุดไหนอย่างไร

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโ ร ค (คร.) กล่ าวถึง

กรณีความคืบหน้าวั คซีนไฟเซอร์ล็อตบริจาค 1.5 ล้านโดสว่า วั คซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาบริจาคให้ไทย 1.5 ล้านโดส ขณะนี้เห็นรูปถ่ายมาจากอเมริกา โดยของอยู่บนเครื่องบินกำลังมาถึงไทย คาดมาถึงพรุ่งนี้เช้าประมาณ 04.00 น. สามารถไปตรวจสอบกันได้

โดยวั คซีนมาแล้วจะเก็บเข้าคลังวั คซีนที่กำหนดไว้ เพราะต้องเก็บในอุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ซึ่งเตรียมการไว้แล้ว

เมื่อกระจายไปหน่วยฉีดจะนำไปเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ซึ่งจะอยู่ได้นาน 4 สัปดาห์ จึงต้องรีบเอาออกมาใช้ โดยการใช้วั คซีนไฟเซอร์จะแตกต่างจากวั คซีนที่เราเคยใช้อย่างแอสตราเซเนกาหรือซิโนแวค

ที่ดูดจากขวดวั คซีนมาฉีดได้เลย แต่ไฟเซอร์ต้องผสมน้ำเกลือให้ได้สัดส่วน เพราะเป็นวั คซีนเข้มข้น โดยดูดจากขวดใหญ่ไปฉีด ซึ่ง 1 ขวดฉีดได้ 6 คน

เราเตรียมการเรื่องเก็บรักษ า การผสมวั ควีน การนัดหมายการฉีด

โดยจะอบรมบุคล ากรในจุดฉีดที่เกี่ยวข้องที่เป็นรพ.ทั่วประเทศอีกครั้งพรุ่งนี้ในระบบออนไลน์ เมื่อวั คซีนมา อบรมเรียบร้อย จัดกลุ่มเป้าหมายในการฉีด

โดยมีคณะกรรมการกำหนดส่งไปฉีดกลุ่มไหน หลักการเบื้องต้น ศบค.เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จะประกาศว่ากระจายไปจุดไหนอย่างไร ฉีดให้กลุ่มไหนบ้างในระยะต่อไป

ส่วนข่าวคืบหน้าสหรัฐฯ ประสงค์บริจาควั คซีนเพิ่มเติม หากมีความคืบหน้าในการหารือ จะรอสหรัฐฯ ประกาศยืนยันอีกครั้ง คงแจ้งข่าวให้ทราบต่อไป