ลูกจ้าง ม.33 มีสิทธิได้รับเงินทุกคน รมว.แรงงานยืนยันแล้ว!

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยต่อสื่อ วันนี้ (19 ก.ค.64) ว่า เตรียมนำรายละเอียดการเยียวย านายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เข้าที่ประชุมครม.ในวันที่ 20 ก.ค.64

และกระทรวงแรงงานหารือสภาพัฒน์ฯ ขย ายการเยียวย าเพิ่มอีก 3 จังหวัด ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ พระนครศรีอยุธย า ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ที่เพิ่งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่สูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติม

โดยการเยียวย าในส่วนที่ใช้เงินกู้ CV-19 เข้าครม.ด้วยการเยียวย านายจ้าง 3,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คน ไม่เกิน 200 คน และลูกจ้างตามมาตรา 33 รับเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน

ครม.อนุมัติโครงการเยียวย านายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคม ลูกจ้างทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์ 9 ประเภทกิจการที่ครม.อนุมัติ ใน 10 จังหวัดแรก และจะขอครม.เพิ่มตามประกาศพื้นที่เสี่ยงสูง เป็น 13 จังหวัด ลูกจ้างตามมาตรา 33 มีประมาณ 2 ล้านกว่าคน

ส่วนนายจ้างที่คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือตามมติครม.มีประมาณ 6 แสนคน และหลังมติครม.มีลูกจ้างได้เข้าตรวจสอบสิทธิ ในเว็บไซต์ประกันสังคมที่ www. ssp.go.th แล้วผลระบุว่าไม่ได้รับสิทธิ ขอแจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวล เพราะเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่ 28 ก.ค.64 ย้อนหลังไปมีสิทธิได้รับเงินเยี่ยวย าทุกคน

นายสุชาติ กล่ าวว่า สำหรับแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ด้วยตนเอง

ผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www. sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)

หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม ทีั้งนี้เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที 5,000 บาท