ร้านสะดวกซื้อใน รพ.พิจิตร ถูกสั่งปิด หลังพบพนง. ติด CV-19

เนื่องมาจากมีพนักงานในร้านมินิมาร์ทสะดวกซื้อ ในโร งพย าบาลพิจิตร ติดเ ชื้อ CV-19

ล่าสุด วันนี้ (18 ก.ค.) คณะกรรมการบริหารของรพ. จึงได้มีหนังสือประกาศ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ รีบดำเนินการ แยกพนักงาน เข้าสู่ระบบกักตัวตั้งแต่วันที่ตรวจพบ คือวันที่ 17 ก.ค.ซึ่งพบว่ากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ พนักงานร้านสะดวกซื้อ เจ้าหน้าที่รพ.พิจิตร และผู้มาใช้บริการที่เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ

ดังนั้นคณะกรรมการบริหาร รพ.พิจิตร จึงได้มีแนวทางกำหนดมาตรการ การรักษาควบคุม และป้องกัน การแพร่ระบาดการติดเชื้ อ CV-19

โดยได้กำหนดให้พื้นที่ร้านสะดวกซื้อในรพ.พิจิตรเป็นพื้นที่ควบคุม ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 18-20 ก.ค. 2564 และห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ควบคุมโดยเด็ดขาด