รายชื่อ 10 จังหวัด ยอดติด CVD-19 มากที่สุด

อัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่ างต่อเนื่อง ล่ าสุด วันนี้ 18 ก.ค. 2564 เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล CVD-19 ได้โพสต์ข้อความว่า 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดcv-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด แหล่งข้อมูล : กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ เวล า 01:00 น.

10 อันดับแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กรุงเทพมหานคร ติดวันนี้ 2,166 ราย ยอดสะสม 112,794 ราย

2.ปทุมธานี ติดวันนี้ 684 ราย ยอดสะสม 14,789 ราย

3.สมุทรสาคร ติดวันนี้ 677 ราย ยอดสะสม 16,997 ราย

4.ชลบุรี ติดวันนี้ 660 ราย ยอดสะสม 15,373 ราย

5.สมุทรปราการ ติดวันนี้ 604 ราย ยอดสะสม 27,220 ราย

6.พระนครศรีอยุธย าติดวันนี้ 392 ราย ยอดสะสม 4,470 ราย

7.สระบุรี ติดวันนี้ 345 ราย ยอดสะสม 3,554 ราย

8.นนทบุรี ติดวันนี้ 336 ราย ยอดสะสม 16,989 ราย

9.ลพบุรี ติดวันนี้ 297 ราย ยอดสะสม 2,132 ราย

10.ฉะเชิงเทรา ติดวันนี้ 242 ราย ยอดสะสม 5,268 ราย

ยอดสะสม

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม เราจะรีบอัปเดตให้ทุกท่านทราบ