รถแท็กซี่รวมตัวกว่า 250 คัน กดดันให้ภาครัฐฯ เร่งช่วยเหลือสถานการณ์ CV-19

เป็นข่าวที่ประชาชนต่างให้ความสนใจ เมื่อนายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย และประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ เปิดเผยว่า เมื่อเวล า 07.00 น. วันนี้ (31 ก.ค.64) ได้ทยอยนำแท็กซี่จำนวน 250 คัน ไปจอดบริเวณถนนราชดำเนินนอก หน้ากระทรวงคมนาคม และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และกดดันหน่วยงานของภาครัฐในการช่วยเหลือแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ CV-19

โดยได้ดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องไป 7 ข้อก่อนหน้านี้ เช่น ขอพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จัดหาที่จอดรถให้แท็กซี่ ให้คนขับรถแท็กซี่เข้าสู่มาตรา 40 กฎหมายแรงงาน เพื่อรับเงินเยียวย า และ จัดถุงยังชีพให้คนขับรถแท็กซี่

หลังจากนำไปจอดทั้ง 2 กระทรวงที่ถนนราชดำเนินนอกแล้ว ขณะนี้กำลังจะขย ายผลนำแท็กซี่อีก 350 คัน ไปจอดตามหน่วยงานของภาครัฐอีก ซึ่งกำลังพิจารณาข้อมูลว่าจะไปจอดสถานที่ไหนบ้าง อาจจะเป็นกระทรวงแรงงาน และ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) อย่างไรก็ตามหลังจากที่แท็กซี่ได้เรียกร้องผลกระทบจาก CV-19 ดังกล่ าวมา

ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญห าแต่อย่างใด แม้ก่อนหน้านี้ผู้บริหารจากกระทรวงการคลังได้เชิญกลุ่มแท็กซี่เข้าไปสอบถามถึงปัญห าแล้วก็ตาม แต่การแก้ปัญห าดังกล่ าวคงต้องรอนโยบายจากผู้บริหารประเทศ เพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ปัญห าดังให้ชัดเจนมากขึ้น

นายวิฑูรย์ กล่ าวต่อว่า ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน แท็กซี่ยังคงนำรถไปจอดตามหน่วยงานราชการต่างๆ รวมแล้ว 850 คัน

ประกอบด้วย บริเวณหน้ากระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย, กระทรวงพลังงานและบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมสหกรณ์, กระทรวงคมนาคม และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยจะจอดรถแท็กซี่เพื่อประท้วงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้รับการแก้ปัญห าดังกล่ าวอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้หากยังไม่มีความคืบหน้าจะกดดันด้วยการเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่ไปจอดตามสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อสะท้อนปัญห าว่าการนำแท็กซี่ไปจอดตามหน่วยงานรัฐครั้งมาจากการไม่มีพื้นที่จอดรถ

เนื่องจาก CV-19 ทำมาหากินไม่ได้ ทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่จอดรถเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา