นุ้ย เชิญยิ้ม โพสต์แรง ฉะรัฐทำงานช้า

ในขณะที่หล ายคนๆ เรียกร้องเรื่องการจัดการวั คซี น ล่ าสุด วันนี้ (17 ก.ค.) เมื่อเวล า 07.30 น. ศูนย์ข้อมูล โ ค วิ ด -1 9 รายงานตัวเลขผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

พบจํานวนผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 10,082 ราย แบ่งออกเป็นติด เ ชื้ อ ใหม่ในประเทศ 9,955 ราย ติด เ ชื้ อ ในเรือนจำ-ที่ต้องขัง 127 ราย มีผู้ เ สี ย ชี วิ ต เพิ่ม 141 คน ทำให้จำนวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ สะสมในช่วงการ ร ะ บ า ด ร ะ ล อ ก ใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 17 กรกฎาคม 2564 มีจำนวน 363,126 ราย เ สี ย ชี วิ ต สะสม 3,146 คน

ส่วนผู้ ติ ด เ ชื้ อ สะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการ ร ะ บ า ด เมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 391,989 ราย ยอดผู้เสี ย สะสม 3,240 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ ยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 58 ของโลก

ศูนย์ข้อมูล โ ค วิ ด-1 9 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หาย ป่ ว ย จาก โ ค วิ ด -1 9 ในประเทศ ผู้หาย ป่ ว ย รายใหม่วันนี้ 6,327 ราย ผู้หาย ป่ ว ย สะสม 250,758 ราย (ตั้งแ ต่ 1 เมษายน – 17 กรกฎาคม 2564)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่ ร ะ บ า ด ศบค. จะผู้รายงานสถานการณ์เพิ่มเติมเวล า 12.30 น.

ล่ าสุด ด้าน นุ้ย เชิญยิ้ม นักแสดงตลก ได้แสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนคนหนึ่ง โดยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า

ถ้าฉีดวั คซีนเร็ว คงไม่-ายมากขนาดนี้และจะไม่รุ นแร งขนาดนี้ สุมหัวคิด – ท่าน ประกาศไม่ยอมแพ้ ในวันที่ทุกอย่ างสายเกินไป ท่าน ไม่ยอมแพ้

แต่ไม่แอ่นอกรับผิดชอบ ยอมรับเถอะว่าทุกอย่ างมันช้าไปหมด ผมพูดในฐานะประชาชนครับไม่ใช่นักแสดงหรือศิลปินหรืออะไรใดๆ ทั้งนั้น (ด้วยความเคารพครับท่าน)”

ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น ถ้าทำดีโอเคแล้วเราก็พร้อมชื่นชม แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังขาดตกบกพร่อง

เราควรมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นครับ หล ายๆ ท่านที่ออกมาพูดเพราะอย ากเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่วิกฤตแบบนี้

นุ้ย เชิญยิ้ม