นายกฯ เรียกประชุมพรุ่งนี้ เล็งขยายล็อกดาวน์

ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ทำให้คนสนใจเลยทีเดียว หลังมีรายงานเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ว่า พรุ่งนี้ (1 สิงหาคม 2564) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ร ะ บ า ด ของโ ร ค ติดเชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 (ผอ.ศบค.) จะเรียกประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ ในเวลา 13.30 น. โดยวาระการประชุมที่สำคัญคือการประเมินสถานการณ์การแพร่ร ะ บ า ด ของโร ค โ ค วิ ด 19

หลังจากมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา และมีการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม นี้ แต่สถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ยังไม่คลี่คลาย มีผู้ติดเชื้ อ รายใหม่และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

โดยเบื้องต้นศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 (ศปก.ศบค.) ได้พิจารณาถึงข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ให้คงมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่ที่มีความรุ น แ ร งของการร ะ บ า ดต่อไป

เบื้องต้นจะเสนอให้ ศบค. พิจารณาล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 14 วัน

หารือถึงเรื่องการฉีดวัคซีนโ ค วิ ด  19 เพิ่มขึ้นให้กับแรงงานในภาคการผลิต เนื่องจากรายงานกระทรวงสาธารณสุขพบว่าการแพร่ร ะ บ า ดในขณะนี้มีการร ะ บ า ดในโรงงานหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก – ต้องมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมโรงงานด้วย เพื่อให้ภาคการผลิตยังสามารถเดินหน้าไปได้ในช่วงที่มีการแพร่ร ะ บ า ด ของโร ค

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ศบค. ยังมีการหารือกันถึงการปรับพื้นที่ตามการแพร่ร ะ บ า ดที่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งพบว่าในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนผู้ป่ว ย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเดินทางจากพื้นที่ กทม. และปริมณฑลกลับไปยังภูมิลำเนา ซึ่งการปรับสีพื้นที่จะดูจากจำนวนปริมาณการติดเชื้ อ ที่เพิ่มขึ้นในรอบ 14 วันที่ผ่านมา ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

พรุ่งนี้คงจะได้รู้ผลกัน