นายกฯ หารือล็อกดาวน์ทั้งประเทศ

ภายหลังจากการประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ 10 จังหวัด ล่ าสุด วันที่ 17 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่กร ะจาย CV19 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กล าโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพ ร่กร ะจาย CV19

ภายหลังออกมาตรการควบคุมการแ พร่กร ะจายในพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กทม.และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขล า ปัตตานี ยะล า และนราธิวาส

รายงานข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมศบค.นัดพิเศษได้ถกประเด็นการปิดประเทศในหล ายระดับ เช่น ปิดกิจการเ สี่ ย งทั้งประเทศ หรือปิด 3 ใน 4 หรือครึ่งประเทศ อีกทางหนึ่งคือ ล็อกและซีล 10 จังหวัดสีแดงเข้ม โดยยกตัวอย่ างอาจต้องเปิดกิจการที่จำเป็น แบบวันเว้นวัน หรือระบุจันทร์-พุธ-ศุกร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายคุมโ ร ค กดยอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ ให้ เหลือ 1,000-2,000 คน/วัน

เตรียมล็อคดาวน์

รวมทั้งคุมการเดินทางออกนอกบ้านเด็ดขาด หรือออกให้น้อยที่สุด ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือรายละเอียดกับที่ปรึกษากลุ่มแพ ทย์ แล้วจะจัดทำมาตรการประกาศอย่ างเป็นทางการ ส่วนมาตรการเยียวย าจะนำเสนออีกครั้ง ที่ประชุมศบค.นัดพิเศษ ยังมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแพ ร่กร ะบาด CV19 ขย ายเป็นวงกว้างครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว

เตรียมล็อคดาวน์

นอกจากนี้บางจังหวัดพบตัวเลขผู้ติดสูงขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข จัดทำมาตรการยกระดับขย ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือจังหวัดที่พบผู้ติดจำนวนมาก

ขอบคุณ ประชาชาติธุรกิจ