นายกฯ สั่งถอนงบเรือดำน้ำ ปี 65

เชื่อว่าประชาชนหล ายคนต้องสนใจเรื่องเรือดำน้ำเป็นแน่ ล่ าสุด พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกล าโหม ได้ให้สัมภาษณ์ถึง กรณีการจัดหาเรือดำน้ำของ ทร.ว่า ความจริงเรื่องนี้ กห.ได้หารือร่วมกันอย่ างต่อเนื่อง ถึงเหตุผลความจำเป็นของการเสริมสร้างกำลังทางทะเลรับมือกับสภาพแวดล้อมภัยความมั่นคง โดยเฉพาะมิติใต้น้ำที่เรามีความสามารถจำกัด เพื่อรักษาดุลภาพความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลที่มีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี

อย่ างไรก็ตาม ในสถานการณ์ cv-19 ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กห. ก็ได้ให้ กห.และ ทร.ไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการชะลอโครงการจัดหาเรือดำน้ำ หรือยืดเวล าออกไปก่อน

โดย กห.ได้เห็นถึงปัญหาภาระงบประมาณและความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติและประชาชนภาพรวมในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในปี 63 และ ปี 64 ที่ผ่านมา ทร.ได้ส่งคืนงบประมาณ จำนวน 3,375 ล้ านบาท และ 3,425 ล้ านบาท เพื่อให้รัฐบาล สามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม ตามความจำเป็นเร่งด่วน

สำหรับในปี 65 กห.ได้ประเมินร่วมกันแล้วว่า สถานการณ์ cv-19 ยังคงอยู่และมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างอย่ างต่อเนื่อง พล.อ.ประยุทธ์ ได้สั่งการไปแล้ว ให้ กห.โดย ทร.พิจารณาถอนแผนงานงบประมาณโครงการเรือดำน้ำออกไปก่อน โดยให้หารือกับ กห.จีน ถึงเหตุผลความจำเป็น ที่ต้องขอชะลอโครงการในปีนี้ออกไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

โฆษก กห.กล่ าวยืนยันว่า โครงการจัดหาเรือดำน้ำของ ทร. เป็น โครงการตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ต่อ รัฐบาล ( G to G ) ที่ กห.ของทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันโดยตรงตามข้อตกลงและโปร่งใส ไม่ผ่านคนกล างหรือบริษัทนายหน้าอื่นใด

โดยที่ผ่านมา ทร.ได้ติดต่อตรง กับ กห.และ ทร.จีน ผ่านช่องทางทางการทูตเท่านั้น จึงขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสังคมและไม่อย ากให้มีการแสวงประโยชน์จากกลุ่มใด ๆ หรือการใช้ประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งอาจเกินเลยไปกระทบความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

เรือดำน้ำ

เรือดำน้ำ

เรือดำน้ำ