นักร้องดัง ฮิวโก้ ถึงกับออกมาโพสต์

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสถานการณ์การ ร ะ บ า ด ของ เ ชื้ อ ไ ว รั ส CV-19 ที่ วิ ก ฤ ต หนัก มีประชาชน ติ ด เ ชื้ อ เป็นจำนวนมาก

และล่ าสุดวันที่ 17 ก.ค. 64 ยอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ สูงถึง 11,397 ราย

แบ่งเป็น ผู้ ติ ด เ ชื้ อ รายใหม่ 11,079 ราย และผู้ ติ ด เ ชื้ อ ใน เ รื อ น จำ 127 ราย และ มียอด ผู้ เ สี ย ชี วิ ต เพิ่มอีก 101 ราย

ท่ามกลางการวิพ ากษณ์วิจารณ์ของประชาชน

ไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน จนมีกลุ่มคนจำนวนมากออกมา

คอลเอาต์ รวมไปถึงหนุ่มฮิวโก้ด้วย

ล่ าสุด (17 ก.ค. 64 ) ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ ศิลปินชื่อดัง โพสต์ไอจี hugolek พร้อมกับมีข้อความว่า

รวบอำนาจรวบความรับผิดชอบ โดยมี ภรรยา ฮาน่า ทัศนาวลัย hanahugo เข้ามาคอมเมนต์ต่อ ด้วยข้อความว่า สงสารประชาชนจับใจ