ด้วยความห่วงใย รพ.จุฬาลงกรณ์ ประกาศด่วน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจกันมาซึ่ง ล่าสุด เมื่อเวลา 11.50 น. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการวัคซีนเต็มจำนวน ตามที่ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับจัดสรรแล้ว

ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจลงทะเบียนรับบริการวัคซีนป้องกันcv-19 และทางโรงพยาบาลฯจะนำแจ้ง

ข่าวสารการเปิดให้บริการวั คซี นต่อไป

เต็มจำนวนมาก

โรงพย าบาลจุฬาภรณ์

โรงพย าบาลจุฬาภรณ์

โรงพย าบาลจุฬาภรณ์