ชาวเน็ตโพสต์รูปภาพปัจจุบัน ตลาดอันดับ 1 ของไทย จากที่เคยคึกคัก กลายเป็นอดีตไปแล้ว

โพสต์นี้นับเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ชาวเน็ตบนโลกออนไลน์กำลังพูดถึง พร้อมทั้งให้ความสนใจและมีการแชร์ออกไปจำนวนมาก ภายหลังสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า กุหล าบ พาหุรัด ได้โพสต์ภาพบรรย ากาศสุดเงียบเหงาของ ตล าดพาหุรัด ตล าดขายส่งผ้าอันดับ 1 ของไทย ที่ตอนนี้เงียบเหงาไร้ผู้คน

ซึ่งมีร้านค้าจำนวนมากได้ปิดให้บริการ เหลือเพียงร้านค้าส่วนน้อยที่ยังเปิดให้บริการอยู่

โดยสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่ าวได้ระบุข้อความไว้ด้วยว่า นี่หรือ ตล าดพาหุรัด ตล าดขายส่งผ้า อันดับ 1 ของไทย จะกล า ยเป็นอดีตไปแล้ว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

อย่างไรก็ตาม ภายหลังเรื่องราวดังกล่ าวถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะ ต่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหล ากหล าย

ความคิดเห็นชาวโซเชียล