ครม.พิจารณาสัญญาจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและให้ความสนสใจกันอย่างมากมายตรงนี้ต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่ประชาชนยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ครม.พิจารณาสัญญาจัดซื้อนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส
ในที่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ยังคงเป็นวาระติ ดตามสถาน การณ์โควิด-19 ในประเทศไทย โดยต้องติดตาม ครม.พิจารณาอนุมัติลงนามสัญญาซื้อวัคซีนโควิด -19 ยี่ห้อไฟเซอร์ จำนวน 20 ล้านโดส เพื่อนำเข้าประเทศไทย ภายในไตรมาส 4 หรือภายในเดือนตุลาคม 2564 ภายหลังอัยการสูงสุดตรวจสัญญาซื้อขายแล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์