ใครจะไปเที่ยวเช็กก่อน ททท.พัทยา ปิดให้บริการ 11 ชายหาดแล้ว

สำหรับใครที่วางแผนจะเที่ยวทะเลดูด่วน เพราะวันนี้ (26มิ.ย.64) ททท.สำนักงานพัทยา ได้ออกมาประกาศว่า ขอปิดให้บริการชายหาดชั่วคราวทั้งหมด 11 หาด ในเขตพื้นที่กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี

ได้แก่ หาดทรายแก้ว หาดน้ำใส หาดนางรอง หาดเตยงาม หาดสอ  เกาะขาม เกาะแสมสาร หาดดงตาล หาดเทียนทะเล หาดกินรี หาดค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ C o v i  d – 1 9

จึงขอปิดให้บริการในพื้นที่ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย จึงจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

ประกาศดังกล่าว