โคราช อีกจังหวัด สั่งปิดทุกโรงเรียนแล้ว

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว วันที่ 24 มิ.ย. 64 นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ออกประกาศอำเภอเสิงสาง เรื่องแผนการตรวจหา CV-19 ผู้สัมผัสเสี่ย งสูง และเสี่ย งต่ำ

ทั้ง 143 ราย ใน ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง หลังจากพบว่า หมู่บ้านหนองรังกา หมู่10 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง พบผู้ติดเชื้ อตั้งแต่วันที่ 21-22 มิ.ย.

ที่ผ่านมา รวม 10 ราย ซึ่งรายแรกไปตรวจพบเชื้ อที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงนับเป็นเคสที่ตรวจพบในอำเภอเมืองนครราชสีมา

จากนั้นสอบสวนโร คและตรวจหาเชื้ อผู้สัมผัสความเสี่ย งสูง รวมทั้งหมดถึง 85 ราย ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติของผู้ติดเชื้ อ และในจำนวนนี้ มีเด็ กนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ที่ตรวจพบเชื้ อ จำนวน 2 ราย เป็นเด็กอายุ 6 ปี และ 7 ปี

ทั้งนี้ ทางอำเภอได้แจ้งให้ผู้ที่เข้าข่ายมีความเสี่ย งสูงเข้ารับการกักตัวในศูนย์กักตัวผู้มีความเสี่ย งสูงต่อการติด CV-9 ตามมาตรการควบคุมโร คแล้ว ขณะที่ผู้สัมผัสความเสี่ย งสูงที่หมู่บ้านหนองรังกา มีเพิ่มเติมอีก 44 ราย และผู้เสี่ย งสัมผัสต่ำอีก 12 ราย ทำให้ตอนนี้มีคลัสเตอร์กลุ่มเสี่ย ง จากคลัสเตอร์บ้านหนองรังกา ลามสู่คลัสเตอร์โรงเรียนภูริตา รวมแล้ว เป็นกลุ่มเสี่ย งสูง 129 ราย ผู้มีความเสี่ย งต่ำ 12 ราย ทางอำเภอฯ วางแผนการตรวจหาเพิ่มเติม

โดยขอให้ผู้ที่มีความเสี่ย งสูง สัมผัสผู้ติด CV-19 ได้ไปรับการตรวจตามแผนวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด นอกจากนี้ นายอำเภอเสิงสาง ได้ประสานไปยังทุกโรงเรียนในอำเภอเสิงสาง

ให้ปิดโรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนในภาคปกติชั่วคราว และให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 256 นี้ รวมถึง สั่งปิดตลาดนัดต่างๆ

ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เสี่ย งด้วย จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ