แม่รถเก๋งสวิฟต์ เผยแชทข้อความสุดท้ายของ ลูกสาว

โซเซียลยังคงให้ความสนใจกับกรณี  เมื่อ หญิงสาวชุดแดง หรือ น.ส.เมษสวรรค์ แทนรัตน์ อายุ 18 ปี ที่นั่งรถมาด้วย ได้ตะโก น ยุย งให้ นายสุรภักดิ์ ภูไชยแสง คนขับรถ BMW ขับรถซิ่งฝ่ าฝน จนเกิดเหตุดับสล ด 3 ศ พ เเละประเด็นนี้ยังคงถูกพูดถึงเป็นวงกว้างจนเกือบครบ 1 สัปดาห์

เสี่ย

ภาพดังกล่าว

เเละก็เป็นที่วิพาก ษ์  วิจา ร ณ์อีกครั้งเมื่อ นายสุชาติ นาคบางไทร ผู้ที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกันและเคยถูกดำเนินค ดี ม.112 มากับ นายสุรภักดิ์ ผู้ขับรถ BMW นั้นได้ชู 3 นิ้ว เสนอตั้งอนุสาวรีย์เชิดชู สุรภักดิ์ นักโทษคดี ม.112 ผู้ชนะอย่างบริสุทธิ์ ณ วัดนาสวรรค์ บ้านคำแคน ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ครอบครัวเสี่ย

ล่าสุดทางด้านของ “แม่รถเก๋งสวิฟต์” เปิดข้อความแชทสุดท้ายลูกสาว “กรกฏ” กตัญญูจนวินาทีสุดท้าย โอนเงินให้ก่อนเสี ยชีวิต ซึ่งคุณเเม่ของผู้เสี ย ชีวิต ได้เผยภาพการสนทนากับลูกสาว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ก่อนประสบอุบัติเ ห ตุเสี ยชีวิต นั่นเอง

ภาพดังกล่าว

แชทดังกล่าว