เวิร์คพอยท์ ประกาศปิดสตูดิโอ

จากสถานการณ์ cv 19 ที่ยังอยู่ในขั้นน่าเป็นห่ว ง เป็นอย่างมาก จากการรายงานข่าวพบมีผู้ติ ด ที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกฝ่ายทำให้ล่าสุดทางช่องเวิร์คพอยท์ได้ประกาศปิดสตูดิโองดการถ่ายทำและส่วนของสำนักงานเป็นระยะเวลา 11 วัน โดยได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการระบุว่า

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอประกาศถึงมาตรการป้อ งกั น C D 19 ดังต่อไปนี้

เนื่องจากสถานการณ์ C V 19 ที่ยังคงแพ ร่กระจา ยเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ขอแจ้งปิดสตูดิโอและส่วนออฟฟิศ ตั้งแต่วันที่ 10-20 มิถุนายน 2564 เป็นระยะเวลาจำนวน 11 วัน เพื่อทำความสะอาดและพ่ นย าฆ่ าเชื้อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 9 มิถุนายน 2564

ประกาศดังกล่าว