เผยภาพล่าสุด แม่น้ำหนึ่ง

กรณี น.ส.ภิรดา ธนโชติจินดา หรือที่รู้จักกันในวงการหวยชื่อ “แม่น้ำหนึ่ง” เจ้าของเพจ “แม่น้ำหนึ่ง 88” เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ รักสลาม รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ ผกก.สน.ลำผักชี และพนักงานส อ บสวน เพื่อเข้ามอบตัว หลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนั นออนไลน์ 888Winlotto.com และพฤติกรรมใบ้ เลขเด็ด อาจเข้าข่ายความผิ ดโฆษณาชักชวนประชาชนร่วมเล่นการพนั น ซึ่งทางศูนย์ปราบปรามอาชญาก ร ร มทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งความกล่าวโท ษ ไว้ที่ สน.ลำผักชี

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาในการส อ บปากคำประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนแจ้งข้อหา “ช่วยโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนั น อันขัดต่อบทพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต” ซึ่งเจ้าตัวให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยให้เหตุผลว่าได้เข้าร่วมชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนั นจริง แต่ทำได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก่อนนำตัวส่งฟ้อ งศ า ล นั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ศาลอาญามีนบุรี ศา ล มีคำพิพา กษ าในค ดีหมายเลขดำ อ.1883/2564 ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญามีนบุรี 2 โจทก์ น.ส.ภิรดา ธนโชติจินดา จำเลย ค ดียื่นฟ้องในความผิ ดฐานประกาศ โฆษณา ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพ นั นทายผลสลา กกินรวบ (ทายผลสลากกินรวบออนไลน์) พนั น เอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยพิพา กษ าว่าจำเลยมีความผิ ด ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12 (1) โดยลักษณะการกระทำความผิ ดเป็นการแพ ร่หลาย เล่นการพนั น เป็นวงกว้าง เห็นควรลงโทษสูงสุดตามก ฎหมาย ให้จำคุก 3 ปี และปรับ 5,000 บาท

จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโท ษ ลดโท ษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุ กเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน และปรับ 2,500 บาท

ภาพดังกล่าว

แต่เนื่องจากจำเลยเป็นผู้หญิงและไม่เคยต้องโท ษจำคุ กมาก่อน เพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีและประกอบอาชีพสุจริตต่อไป โทษจำคุกจึงเห็นสมควรให้รอการลงโท ษไว้ 2 ปี และให้คุมความประพฤติของจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้งตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร และห้ามจำเลยประกาศ โฆษณา ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนั นทายผลสลา กกินรวบหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน หากจำเลยกระทำการในลักษณะนี้อีกศา ลจะเพิกถอ นการคุมประพฤติและนำโท ษจำคุกที่รอการลงไว้ มาลงโท  ษจำเลยต่อไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56