เผยคุณสมบัติรับเงิน 3000 จากรัฐ

อัปเดตคนละครึ่งเฟส 3 เตรียมเปิด ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3 14 มิ.ย. 64 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น คนละครึ่งเฟส1 หรือ คนละครึ่งเฟส2 ก็ตาม โดยคนที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งได้จะต้องมีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด และลงทะเบียนถูกต้องตามขั้นตอนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับ เงินเยีย วย า 3,000 บาท

ภาพดังกล่าว

วันนี้เรารวบรวมคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนเบื้องต้น เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนให้ทัน ดังนี้

ใครมีสิทธิได้คนละครึ่งเฟส3

คนละครึ่งเฟส3 ครั้งนี้จะมีผู้ได้สิทธิ 31 ล้านคน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.ผู้ที่รับสิทธิมาตรการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ในกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิในแอพพลิเคชันเป๋าตัง

2.ผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ คนละครึ่ง มาก่อน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านสิทธิ ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3 จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ

ภาพดังกล่าว

มีบัตรประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใครมีสิทธิได้คนละครึ่งเฟส3

ไม่มีบัตรประชาชน

ไม่เป็นบุคคลสัญชาติไทย

ผู้ที่มีอายุยังไม่ถึง 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจ น

ผู้ที่เลือกรับสิทธิโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3 ได้

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3 ทำอย่างไร

ภาพดังกล่าว

สำหรับกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินรวม 3,000 บาท สำหรับใช้จ่ายผ่านแอพฯ เป๋าตัง โดยจะได้รับเงินโอนเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 เดือน ก.ค. – ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท

ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. – ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

ทั้งนี้ กติกาการใช้สิทธิยังเหมือนกับ คนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 คือรัฐช่วย 150 บาท ผู้ใช้สิทธิ 150 บาทต่อวัน

ที่มา: กระทรวงการคลัง