เปิดเทอม 2 วันติดเลย พ่อแม่ทำได้แค่โบกมือลา

โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้มีการเปิดเทอมให้เหล่านักเรียนได้กลับเข้าชั้นเรียน ตามมาตรการป้อง กั น โ ค วิ ด กันไปตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2564 หลายโรงเรียนก็ได้ปรับการเรียนตามความเหมาะสม แต่โรงเรียนในหลายพื้นที่ ปิดโรงเรียนอีกครั้ง หลังมีคลัสเตอร์ใหม่ เช่น กับโรงเรียนแห่งนี้

โพสต์ดังกล่าว

โดยเฟซบุ๊ก ธนพล ซารี ได้เผยภาพสุด ส ะ เ ทื อ น ใจ เมื่อ เ ด็ ก ๆ 5 ราย วัย 8-9-10 ปี ต้องเดินทางไปรั กษ าตัว หลังจากเปิดเทอมได้แค่ 2 วัน ซึ่งเห ตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นที่ จ.มหาสารคาม โดยมีข้อความว่า คลัสเตอร์ใหม่ หัวใจว้าวุ่น เปิดเทอมได้แค่2วันมีแต่เด็กๆ ครับ 5 ราย 8-9-10 ปีน้ำ ต า ไ ห ล ครับ เ ด็ กๆ เคยมีพ่อแม่ ก อ ด นอน

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ขอขอบคุณที่มาจาก ธนพล ชารี