เปิดเทอมได้อาทิตย์เดียว โรงเรียนที่โคราช ปิดเพราะ CV อีกรอบกว่า 10 แห่ง

โรงเรียนหลายพื้นที่ในตอนนี้คงจะต้องปิดโรงเรียนกันต่อ เพราะวันที่ 22 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นไปอย่างเงียบเหง า หลังจากที่เมื่อวานนี้ (21 มิ.ย.64) ทางโรงเรียนประกาศปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย. 64 เนื่องจากมีครู 1 ราย ติดเชื้ อ CV-19 โดยให้นักเรียนทั้งหมดกว่า 2,400 คน ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ 100% ไปก่อนในช่วงนี้ พร้อมกันนี้ก็ให้ตรวจคัดกรองนักเรียน 9 ห้อง ที่ครูคนดังกล่าวได้เข้าไปสอนนักเรียนด้วย

โดยนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวดูอาการอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งขณะนี้ให้นักการภารโรง และแม่บ้านทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน หอประชุม และโรงอาหาร ด้วยน้ำย า ฆ่ า เชื้ อ และหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะประกาศให้ทราบผ่านทาง www.urrw.ac.th

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า หลังจากที่โรงเรียนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เปิดเทอมไปได้เพียง 1 สัปดาห์ ก็พบว่าวันนี้ มีโรงเรียนประกาศปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ ร ะ บ า ดของ CV-19 ไปแล้วกว่า 10 แห่ง เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้ อ CV-19 อยู่ในพื้นที่ จึงต้องปิดเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์โรงเรียนขึ้น เช่น โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ.โนนสูง, โรงเรียนเสิงสาง อ.เสิงสาง, โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อ.ปักธงชัย, โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมือง

และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 นครราชสีมา ในพื้นที่ อ.โนนสูง อีก 7 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านมะรุม, โรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา), โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ ต.พลสงคราม, โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์), โรงเรียนบ้านพลจลก, โรงเรียนบ้านหนองม้า ต.มะค่า และ โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง