ศธ.ประกาศสั่งคืนประกาศคืนค่าเทอมด่วน

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้ โรงเรียนต้องเลื่อนเปิดเทอม ซึ่งล่าสุดวันนี้ 31 พฤษภาคม 2564

ทาง ศธ. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งให้คืนค่าเทอมหลังจากที่มีผู้ปกครองมีการร้องเรียนเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อเป็นการการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง

จึงได้มีกำหนดแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

กรณีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ได้

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกรณีมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาอาจจะพิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บ