ผบ.ตร.แจงแล้วแบบนี้

วันนี้( 2 มิ.ย.64 ) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. แถลงถึงความคืบหน้าค ดีน้องชมพู่ว่า ศาลออกหม า ยจับลุงพลใน 3 ข้อหา 1.พรา กเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ไปเสี ยจากบิดามารดา โดยปราศจากเหตุอันควร 2.ทอดทิ้ งเด็กอายุไม่เกินเก้าปี เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสี ยจากตน โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตา ย 3.กระทำการใด ๆ แก่ศ พหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศ พ  ก่อนการชั นสู ต รเสร็จสิ้น

เมื่อถามว่าผู้ต้อ งห า พยายามเจรจาขอมอบตัว พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ทำอะไรก็เรื่องของเขา เราทำตามหน้าที่ โดยในช่วงเช้ารับทราบจากชุดสื บส ว นว่าเป็นการจับตัวลุงพล

เมื่อถามว่าแม่น้องชมพู่ห่ว งเรื่องการประกั นตัว พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของพนักงานสอ บสว น ต้องติดตามดู โดยจะส่งตัวไปยังสภ.กกตูม จ.มุกดาหาร และดำเนินคดีตามก ฎหม า ย  เรามีเวลาคว บคุ มตัว 48 ช.ม. ถ้าจะสอบสวนต่อก็จะนำตัวไปฝากขั งต่อศ า ล ส่วนการให้ประกันตัว ต้องดูว่ามีการขอยื่นหรือไม่ แล้วจะพิจารณาดู

เมื่อถามว่ามีหลักฐา นอื่นสามารถแจ้งข้อหาเพิ่มหรือไม่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ถ้ายังมีเวลา เราก็จะทำเรื่อยๆ เมื่อมีการจั บกุ มก็จะมีเวลาที่ต้องทำให้เสร็จในเวลาเท่าไร

เมื่อถามว่าฝั่งทนายบอกชิลๆ กับค ดีนี้มาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า เรามั่นใจของเรา คนอื่นจะคิดอย่างไรก็เรื่องของเรา เราทำตามก ฎ มาย เราทำตามพยา นหลักฐา น เรามีแค่ไหนทำแค่นั้น ถ้ามีมากกว่าก็อยากให้มี ยืนยันทำตามพยา นหลักฐา น

เมื่อถามถึงการสอ บสว นเอาผิ ดคนช่วยปกปิด พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ตอนนี้ออกหมา ยจั บ 1 คน ถ้ามีมากกว่านี้ก็ต้องทำ ตำรวจทำงานตลอด โดยไม่ขอพูดดีกว่ากรณีมีคนรู้ช่วยปกปิด ถ้ามีก็ทำเลย

เมื่อถามถึงการเคลื่อนย้ายลุงพลจากมุกดาหารมากทม. หลังถูกออกหมา ยจั บ จะถือเป็นการพาหล บห นีหรือไม่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ต้องดูพยา นหลักฐา นอื่นๆ พิจารณาประกอบ โดยคงไม่ไปสอ บปากคำลุงพลเอง เชื่อมั่นในทีมสื บสว น

เมื่อถามถึง 1 ปีสามารถปิดค ดีได้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า เหมือนค ดีอื่นๆ ทำได้ก็ดีใจ ถ้าเทียบกับการแข่งขันฟุตบอล ตอนนี้แค่เข้ารอบบอลโลก บางทีรอบแรกเก่ง แต่ตกรอบก็มี บางทีสภาพไม่ดี แต่ผ่านเข้ารอบไปได้และได้แชมป์ก็ได้ ต้องสู้ กันอีกหลายศา ล

เมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงครอบครัวน้องชมพู่หรือไม่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ตำรวจเคยรับปากไว้ ตำรวจจะทำ ค ดีอย่างดีให้ดีที่สุด เราก็ทำตามสัญญา แต่ยังไม่จบ เราก็จะทำต่อไป

เมื่อถามถึงการใช้นิติวิทยาศาสตร์มาช่วยคลี่คลายค ดี พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า เราใช้ทุกอย่างที่มี โดยมองไปนอกองค์การด้วย เพราะค ดีนี้มีการโยงถึงไส ย ศา ส ต ร์วิทยา และกระแสในโลกออนไลน์ด้วย

เมื่อถามว่าการออกหมา ยจั บลุงพลครั้งนี้ หวังกล บก ระแ สข่าวความร้ อ นแ ร ง ในสภาฯ พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ต้องถามคนโยงข่าวนี้ว่าไปเอาความคิดมาจากไหน